+ Turné

Hva er en turné?

Turnéflaten brukes til å lage arrangementer/hendelser til skolen.


 

Opprett en turné

For å opprette en turné må man legge til produksjon og produksjonsgruppe. En må også definere reglene for hvordan turneverktøyet må tildele klasser (les mer om dette under videoen). Man velger om klassene skal fordeles på en eller flere gjennomføringer. En turné kan ha forskjellige statuser etter hvor man er i planleggingen. Statusene har en liten beskrivelse under som sier hvordan produksjonen vises for andre. I første omgang velges status «Under planlegging» – da er turneen kun synlig for oss og andre i enheten. Deretter velges hvilke trinn som skal motta denne turneen. Dersom enheten har opprettet skolegrupperinger, legges en av disse til her. Man legger også til seg selv som «Ansvarlig planlegger» (kan også legge til flere), og trykker «Lagre».

 

 

Hele trinnet skal delta på samme hendelse.
– Alle klasser på et trinn skal få tildelt samme produksjon.

Én klasse per hendelse.
– Én klasse per hendelse.

Klassene fordeles på én eller flere hendelser.
– Fyller opp hendelser.

Fra videoen:
Dersom jeg har opprettet de produksjonsgruppene jeg ønsker for sesongen, kan jeg opprette turné direkte fra ønsket produksjon. Jeg finner ønsket produksjon, klikker på fanen «Turneer» og velger knappen «Ny turné».


Turnéverktøy i portalen – Tildelingsflaten del 1 (webinar 08.01.2020)


Turnéverktøy i portalen – Tildelingsflaten del 2 (webinar 05.02.2020)


«Drag and drop» av flere klasser til en hendelse

 • Velg ønsket turné.
 • Velg tildeling.
 • Velg flere klasser ved å krysse av de aktuelle klassene under «administrer klasser».
 • Bruke musepekeren og dra de aktuelle klassene over til ønsket hendelse.
 • Trykk «Lagre».
 • Varseltrekant vil dukke opp hvis antall tildelte elever overstiger kapasiteten på hendelsen.
 • Gjenta operasjonen med nye aktuelle klasser. NB: Under «administrer klasser» ser man nå en rosa markert linje. Systemet husker klassene fra forrige operasjon. Disse må nullstilles ut før nye klasser krysses ut og trekkes over (se video).

 


Konflikter og varsler i tildelingsflaten

Konflikter vil være tydelig merket i tildelingsflaten med en varseltrekant. Ved å holde musepekeren over varseltrekanten får man opp hvilken type konflikt som varsles. I produksjonsgruppen kan en også finne oversikt over alle varsler for produksjonsgruppens turneer.

Oversikt over hva som varsles og farge på varslene:

 

Tilbakemeldingsverktøy i DKS-portalen

Tilbakemeldingsverktøy er en fellesbetegnelse for ulike digitale spørreskjemaer som kan knyttes til en turné i portalen for automatisk eller manuell utsendelse. Tilbakemeldingsskjemaer gir verdifull informasjon om de ulike produksjonene og turneene i Den kulturelle skolesekken. Til skoleåret 2023/2024 er det utviklet følgende skjemaer:


ELEVER – Tilbakemeldingsskjema 

Tilbakemeldinger fra elevene gis i et digitalt spørreskjema forkledd som «undersøkelsesroboten / chatboten Undre»
I skoleåret 23/24  finnes «Undre» med et skjema for 5. – 7 trinn og 8. – 10 trinn

Slik ser «UNDRE» ut for 5. – 7 trinn:

Slik ser «UNDRE» ut for 8 – 10 trinn:

 

SKOLE – Tilbakemeldingsskjema

Skjemaet er utviklet for tilbakemeldinger fra kulturkontakt og lærere i etterkant av et DKS-arrangement.  
I tillegg finnes mulighet for å svare som «Annet».
Fra 23/24 inneholder ikke skjemaet felter for fritekst da dette ikke er kompatibelt med GDPR og datalagring.

Se PDF-versjon av Tilbakemeldingsskjema SKOLE 23-24

Alle respondenter blir bedt om å svare på spørsmål om arrangementet.
Kulturkontakter og lærere blir bedt om å svare på spørsmål om for- og etterarbeid. Kulturkontakter blir i tillegg bedt om å svare på spørsmål om gjennomføring av arrangementet.


UTØVER – Tilbakemeldingsskjema:

Skjema med fritekstfelt som har blitt benyttet tidligere skoleår er for skoleåret 23/24 er ikke kompatibelt med GDPR og datalagring. Vi ser på muligheter for å tilby et annet skjema som ivaretar krav til personvern.

Se PDF-versjon av tidligere brukt tilbakemeldingsskjema: her


Hvordan knytte et tilbakemeldingsskjema til en turné eller et stasjonært tilbud
 

På en turné i DKS-portalen kan man i redigeringsmodus knytte til tilbakemeldingsskjema fra en liste med de tilgjengelige skjemaene. Skjema velges fra nedtrekkmenyen for henholdsvis skole og utøver. NB: Fra høsten 2022 finnes også en nedtrykksmeny for elevskjema

 1. Under fanen «Om turneen» – velg «Rediger turné».
 2. Velg nedtrekkmenyen for den brukerundersøkelsen du ønsker å knytte et skjema til.
 3. Velg ønsket skjema. 

Endre brukerundersøkelse: 
Valgt type skjema kan endres frem til starttidspunkt for første hendelse på en turné /stasjonært tilbud.   

 

Utsendelse av tilbakemeldingsskjemaer

Tilbakemeldingsskjema skole og elev:
Skjemaene sendes ut automatisk dagen før en eller flere hendelser er blitt gjennomført for klasser ved en skole. Skjemaene sendes som lenke i e-post til registrerte kulturkontakter på skolen. Det sendes automatisk ett skjema per hendelse.
For kulturkontakten og eventuelle skoleansatte registrert i portalen vil det og være mulig å laste ned lenkene fra skolens kulturkalender i innlogget løsning (skoleportalen) fra den dagen DKS-planlegger knytter skjemaet til turneen.

Se eksempel på automatisk e-post med lenkene til tilbakemeldingsskjemaene  som sendes til registrerte kulturkontakter: her

Se nedenfor for hvordan den automatiske utsendelsen kan skrus av.

Tilbakemeldingsskjema utøver:

Mer info kommer.
 

Skru av funksjon for automatisk utsendelse av tilbakemeldingsskjemaer på en turné 

I noen tilfeller kan det være ønskelig å skru av den automatiske utsendelsen av tilbakemeldingsskjemaer på en turné. Spesielt kan dette gjelde i tilfeller hvor det er flere hendelser på samme skole, og du ønsker å unngå at kulturkontakt ved skolen skal motta samme skjema flere ganger.  

 1. Under fanen «Om turneen» – velg «Rediger turné»
 2. Klikk på knapp for deaktivering av «automatisk utsendelse av brukerundersøkelse» 
   
  Merk: dette vil deaktivere automatisk utsendelse av brukerundersøkelse både for skole og utøver. 
  Det vil heller ikke sendes en automatisk e-post med brukerundersøkelsen til mottaker.

Manuell utsendelse av brukerundersøkelse 

Når automatisk utsendelse av en brukerundersøkelse er deaktivert må utsendelsen gjøres manuelt for eksempel via meldingssystemet på turneen i portalen. 

 1. Velg fanen «Om turneen».  
 2. Høyreklikk på brukerundersøkelsen(e)/tilbakemeldingsskjemaen(e) som er lastet opp. 
 3. Velg «Kopier linkadressen» og lim inn link i melding til ønsket mottaker. Vi anbefaler at meldingssystemet under fanen for «Meldinger» benyttes til dette. 

Merk: Ved manuell utsendelse av en brukerundersøkelse vil det ikke sendes ut automatisk e-post med informasjon om undersøkelsen. Hvis du benytter meldingssystemet vil e-post med beskjeden «Ny melding mottatt» sendes til mottakeren.    

Hvordan se svarene på et tilbakemeldingsskjema

Sammendrag av svarene på et tilbakemeldingsskjema
Et sammendrag av svarene på et tilbakemeldingsskjema ser du på turneen under fanen «Brukerundersøkelse». Her ligger egne faner for «Tilbakemeldinger fra skoler» «Tilbakemelding fra utøvere» og «Tilbakemelding fra elever» Her ser du også fanen «Evaluering av turné» hvor du har mulighet til å legge inn en egen ev evaluering av turneen.  Fanene kan kun ses av DKS-planleggere i egen enhet.

1) Velg fanen «Brukerundersøkelse» 
2) Velg tilbakemelding fra skoler, utøvere eller elever
3) Se sammendrag av svareneTotalt antall respondenter som har svart på spørsmålet ser du under spørsmålet. Hold musepekeren over søylene på hvert svaralternativ for å se detaljer om antall svar. 
4) Velg ikon for skriver for utskriftsvennlig PDF av sammendraget.  

 

Individuelle svar på et tilbakemeldingsskjema 
Det er per i dag ikke mulig å se individuelle svar fra et tilbakemeldingsskjema på turneen.  
For Excel uttrekk med individuelle svar vennligst ta kontakt med: 
support@denkulturelleskolesekken.no