Turné

Hva er en turné?

Turnéflaten brukes til å lage arrangementer/hendelser til skolen.


 

Opprett en turné

For å opprette en turné må man legge til produksjon og produksjonsgruppe. En må også definere reglene for hvordan turneverktøyet må tildele klasser (les mer om dette under videoen). Man velger om klassene skal fordeles på en eller flere gjennomføringer. En turné kan ha forskjellige statuser etter hvor man er i planleggingen. Statusene har en liten beskrivelse under som sier hvordan produksjonen vises for andre. I første omgang velges status «Under planlegging» – da er turneen kun synlig for oss og andre i enheten. Deretter velges hvilke trinn som skal motta denne turneen. Dersom enheten har opprettet skolegrupperinger, legges en av disse til her. Man legger også til seg selv som «Ansvarlig planlegger» (kan også legge til flere), og trykker «Lagre».

 

 

Hele trinnet skal delta på samme hendelse.
– Alle klasser på et trinn skal få tildelt samme produksjon.

Én klasse per hendelse.
– Én klasse per hendelse.

Klassene fordeles på én eller flere hendelser.
– Fyller opp hendelser.

Fra videoen:
Dersom jeg har opprettet de produksjonsgruppene jeg ønsker for sesongen, kan jeg opprette turné direkte fra ønsket produksjon. Jeg finner ønsket produksjon, klikker på fanen «Turneer» og velger knappen «Ny turné».


Turnéverktøy i portalen – Tildelingsflaten del 1 (webinar 08.01.2020)


Turnéverktøy i portalen – Tildelingsflaten del 2 (webinar 05.02.2020)


«Drag and drop» av flere klasser til en hendelse

  • Velg ønsket turné.
  • Velg tildeling.
  • Velg flere klasser ved å krysse av de aktuelle klassene under «administrer klasser».
  • Bruke musepekeren og dra de aktuelle klassene over til ønsket hendelse.
  • Trykk «Lagre».
  • Varseltrekant vil dukke opp hvis antall tildelte elever overstiger kapasiteten på hendelsen.
  • Gjenta operasjonen med nye aktuelle klasser. NB: Under «administrer klasser» ser man nå en rosa markert linje. Systemet husker klassene fra forrige operasjon. Disse må nullstilles ut før nye klasser krysses ut og trekkes over (se video).

 


Konflikter og varsler i tildelingsflaten

Konflikter vil være tydelig merket i tildelingsflaten med en varseltrekant. Ved å holde musepekeren over varseltrekanten får man opp hvilken type konflikt som varsles. I produksjonsgruppen kan en også finne oversikt over alle varsler for produksjonsgruppens turneer.

Oversikt over hva som varsles og farge på varslene: