Turné

Hva er en turné?

Turnéflaten brukes for å lage arrangemneter/hendelser til skolen.


Opprett en turné

For å opprette en turné må jeg legge til produksjon og produksjonsgruppe. Jeg må også definere reglene for hvordan turneverktøyet må tildele klasser (les mer om dette under videoen). Jeg velger klassene fordeles på en eller flere gjennomføringer. En turné kan ha forskjellige statuser etter hvor man er i planleggingen. Statusene har en liten beskrivelse under som sier hvordan produksjonen vises for andre. I første omgang velger jeg status Under planlegging – da er turneen kun synlig for meg og andre i enheten. Jeg velger hvilke trinn som skal motta denne turneen. Dersom enheten har opprettet skolegrupperinger, legger jeg til en av disse her. Jeg legger også til meg selv som Ansvarlig planlegger (jeg kan legge til flere) og trykker Lagre.

Hele trinnet skal delta på samme hendelse
-Alle klasser på et trinn skal få tildelt samme produksjon.

En klasse per hendelse
-En klasse per hendelse

Klassene fordeles på en eller flere hendelser
-Fyller opp hendelser
Fra videoen:

Dersom jeg har opprettet de produksjonsgruppene jeg ønsker for sesongen, kan jeg opprette turné direkte fra ønsket produksjon. Jeg finner ønsket produksjon, klikker på fanen “Turneer” og velger knappen Ny turné.


Turnéverktøy i portalen – Tildelingsflaten del 1 (webinar 08.01.2020)


Turnéverktøy i portalen – Tildelingsflaten del 2 (webinar 05.02.2020)


Drag and drop av flere klasser til en hendelse

  • Velg ønsket turnè.
  • Velg tildeling.
  • Velg flere klasser ved å krysse av de aktuelle klassene under administrer klasser.
  • Bruke musepekeren og dra de aktuelle klassene over til ønsket hendelse.
  • Trykk lagre.
  • Varseltrekant vil dukke opp hvis antall tildelte elever overstiger kapasiteten på hendelsen.
  • Gjenta operasjonen med nye aktuelle klasser
    NB: under administrer klasser ser du nå en rosa markert linje. Systemet husker klassene fra forrige operasjon. Disse må nullstilles ut før nye klasser krysses ut og trekkes over (se video).

Video:

 


Konflikter og varsler i tildelingsflaten

Konflikter vil være tydelig merket i tildelingsflaten med en varseltrekant. Ved å holde musen over varseltrekanten får du opp hvilken type konflikt som varsles. I produksjonsgruppen kan du også finne oversikt over alle varsler for produksjonsgruppens turneer.

Oversikt over hva som varsles og farge på varslene: