Musikk - DKS for utøvere

Musikk i Den kulturelle skolesekken (DKS) har stor variasjon av stilarter og uttrykksformer. Musikk i DKS skal by på alt fra folkemusikk og klassisk musikk, til hiphop og rock. Eleven kan få møte med orkestre, band eller soloutøvere.

Musikk tar stor plass i barn og unges kultur og livsverden og DKS ønsker å formidle den store uttrykksmessige og kulturelle spennvidden som finnes.

I tillegg til skolebesøk av musikere som byr på konserter, verksteder eller aktiviteter med elevdeltagelse, blir elevene også invitert til andre arenaer som konserthus og festivaler. Elevene får dermed oppleve en bredde av musikktilbud, fra produksjoner på skolene i trygge, kjente omgivelser til besøk på store scener med operaforestillinger, symfoniorkesterkonserter og kjente artister.

De fleste konsertbesøk på skolene varer 45 min. Verksteder og besøk utenfor skolen varierer i tid etter forestillingenes art.

Et forslag til DKS merket som «musikk» blir behandlet av fagansvarlig for dette området i fylker (evt. kommuner). Forslag kan merkes med flere fagområder dersom det favner over flere kunst- eller kulturuttrykk.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS. Se gjeldende satser her.

Produksjoner i DKS som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket.

Se DKS for utøvere og Ofte stilte spørsmål for generell info om forslagsprosessen og behandlingstid.

Relaterte saker

Hvordan er det å turnere i DKS?

Å reise rundt på skoler i Norge med Den kulturelle skolesekken er en unik opplevelse. Vi har spurt et knippe kunst- og kulturutøvere om deres erfaringer.