Scenekunst - DKS for utøvere

Scenekunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) omfatter et mangfold av sceniske uttrykk og sjangre innenfor teater, dans, opera og nysirkus. En scenekunstproduksjon i DKS kan vises både for større og mindre grupper av elever, tilpasset ulike typer visningsrom som klasserom, gymsal, aula, teatre og kulturhus.

Elevene kan delta som medskapende i varierende grad og på ulike områder: I den ene enden av skalaen finner vi tradisjonelle forestillinger der det er et tydelig skille mellom scene og sal, utøver og publikum. I den andre enden finner vi mer interaktive former og verksted der elevene gjennom kreativ medskaping selv bidrar til det kunstneriske uttrykket.

Forestillinger varer ofte mellom 45 og 90 minutter, mens et verksted kan gå over lengre tid.

Søknader til DKS merket som «scenekunst» blir behandlet av fagansvarlig for dette området i fylket eller kommunen. Søknaden kan merkes med flere fagområder dersom det favner over flere kunstuttrykk.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS. Se gjeldende satser her.

Produksjoner i DKS som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket.

Norsk Scenekunstbruk bidrar med støtte til produksjon og formidling av scenekunst for barn og unge. Støtteordningen SPENN omfatter både nyproduksjon og tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné. Du kan søke eksisterende produksjoner inn i Scenekunstbrukets repertoar. Et kunstnerisk råd vil da vurdere forestillingen med henblikk på kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet. Samtlige fylkeskommuner er medlem i Scenekunstbruket, og får refundert deler av utgiftene til DKS-forestillinger de velger fra Scenekunstbrukets repertoar.

Tips til utforming av DKS-forslag innenfor scenekunst

Relaterte saker

Hvordan er det å turnere i DKS?

Å reise rundt på skoler i Norge med Den kulturelle skolesekken er en unik opplevelse. Vi har spurt et knippe kunst- og kulturutøvere om deres erfaringer.