Portal og fagsystem - Planlegger i et fylke eller direktekommune (Opplæring)

Veiledning

Produsenter, programmerere, turnéleggere og koordinatorer kan bruke det nye arbeidsverktøyet til å administrere DKS-tilbudet i egen DKS-enhet. På denne siden legges det fortløpende ut opplæringsmateriell til løsningen. Under finner du blant annet korte opplæringsvideoer.

 

Forslag

Produksjoner

Turnéverktøy

Turnéverktøy i portalen – Tildelingsflaten (webinar 08.01.2020)

Presentasjon av ny portal og fagsystem:

 

Portalen er

En innmeldingsportal for utøvere med en frist i året

Ett felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS

En bank med oversikt over alle produksjoner i DKS

Visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud