Forslag

Forslag

En DKS-planlegger vil i utgangspunktet kun se forslag som er sendt inn til sin enhet.

Søk og filtrering

 • Kulturuttrykk –
 • Status –
 • Lokasjonstype –
 • Sesong
 • Min års trinn – maks års trinn
 • Antall utøvere –
 • Vis forslag for alle enheter –
 • Avansert filtrering
  • DKS enheter
  • Kulturinstitusjoner

Vis/skjul kolonner
En kan tilpasse visningen med å vise flere/færre kolonner i utlistingen for å få den oversikten en trenger.


Opprett et nytt forslag

DKS-planlegger kan opprette forslag på vegne av egen DKS-enhet. Det vil være mulig å endre rollen som forslagstiller til en person utenfor enheten senere. Alle produksjoner må komme fra et forslag, så for å opprette en ny produksjon må en først opprette et forslag. Forslag opprettet i en DKS-enhet vil bli synlig for andre DKS-enheter.


Endre forslagsstiller

DKS-planlegger som har opprettet et forslag på vegne av egen enhet, kan endre rollen som forslagstiller til en person utenfor enheten.
I utgangspunktet bør ikke DKS-planlegger stå som forslagstiller. Eksempelet under viser hvordan DKS-planlegger kan fjerne seg selv som forslagstiller og kontaktperson.

 


Katalog

Velg forslag ved å krysse av i venstre kolonne og en kan velge «Last ned katalog». En får da opp et valg av type katalog en vil lage.
– Portrett – Tilpasset for forslag og har med de fleste felter fra forslaget
– Landskap – Tilpasset for produksjoner og har utvalgte felter
– Hefte – Tilpasset for produksjon og har utvalgte felter og er tilpasset for å kunne brettes som et hefte.


Behandling av forslag

Forslaget kan åpnes og en kan se på detaljene. Informasjonen om forslaget er fordelt på flere faner. I venstre kolonne finner en status på forslaget, og her kan en se hvor i prosessen forslaget er hos sin enhet. For å endre status kan en velge å gjøre et valg i statusen en har kommet til, samtidig får en lagt inn en kommentar.

Eller en kan ta en direkte status endring ved å trykke på «Endre status». Dette gir en også mulighet for å angre status, og velge en tidligere status.

I utlistingen av forslag bør en bruke filtrene aktivt under behandlingen av forslag. Status-feltet brukes for å avgjøre hvor i prosessen et forslag er. Statuser er satt opp på en slik måte at en kan behandle forslag i flere runder. Først gjennom en grovsortering der en går raskt gjennom for å identifisere de forslagene en ønsker å jobbe videre med og de en kan forkaste med en gang.

Da en skal kunne vurder et forslag før det er godkjent og en har blitt enig om premissene med utøver, er det mulig å opprette forslaget som en produksjon uten at det har status godkjent. DKS-planlegger bør her lage seg en rutine for å sørge for at forslag som blir endelig akseptert, settes til godkjent.

 


Status for forslag

Status Aktuell betyr at forslaget er aktuelt for programmet. De respektive enhetene som har satt denne statusen på forslaget, tar kontakt for nærmere avtale.

Status Ikke valgt betyr at forslaget ikke er tatt inn i programmet.

Status Levert betyr at DKS-enheten har mottatt forslaget, men ikke endelig behandlet det.

I forslagsflaten kan man enkelt endre status for flere forslag samtidig slik det vises i videoen under. Merk at bulkendringer ikke fungerer på forslag som har fått statusen Valgt. På valgte forslag må man gå inn på det enkelte forslaget og endre status. Dette for å sikre at disse forslagene ikke blir endret til en annen status ved en feil.

 


Fagråd

Hver enhet kan ha et fagråd for vurdering av forslag. Deltakere i fagrådet legges inn på enheten.

 

Legg til bruker, redigere og fjern bruker gjøres på samme måte som en legger til planleggere på enheten, se avsnitt over.

Under forslagsbehandlingen kan DKS planlegger legge et forslag til behandling i et fagråd ved å endre statusen på forslaget til «Vurderes av råd». Når en bruker med rollen «Fagråd» logger seg inn, kommer brukeren inn i utøverportalen.

I utøverportalen vil brukeren finne et eget menypunkt «Forslag til vurdering». Her vises alle forslag som planleggere har lagt til «Vurderes av råd».

En bruker med rollen «Fagråd» har kun lesetilgang til forslagene og kan ikke gi tilbakemeldinger via løsningen.