Forslag

 

Forslag

En DKS-planlegger vil i utgangspunktet kun se forslag som er sendt inn til sin enhet.

 

Søk og filtrering

 • Kulturuttrykk
 • Status
 • Lokasjonstype
 • Sesong
 • Min. årstrinn – maks. årstrinn
 • Antall utøvere
 • Vis forslag for alle enheter
 • Avansert filtrering
  • DKS-enheter
  • Kulturinstitusjoner

 

Vis/skjul kolonner

Man kan tilpasse visningen ved å vise flere/færre kolonner i utlistingen for å få den oversikten en trenger.

 

 

 

 

DKS-planlegger oppretter et nytt forslag

En DKS-planlegger kan opprette forslag på vegne av egen DKS-enhet. Det vil være mulig å endre rollen som forslagsstiller til en person utenfor enheten senere.

En produksjon er unik for en DKS-enhet og opprettes fra et forslag. Forslag opprettet i en DKS-enhet vil bli synlig for andre DKS-enheter.

NB: I noen tilfeller vil forslaget som skal danne utgangspunkt for en produksjon i din DKS-enhet også danne grunnlaget for produksjoner i en annen kommune eller fylkeskommune. Før du oppretter et nytt forslag bør du derfor sjekke om forslaget finnes i portalen fra før.

Velg: “Vis forslag fra alle enheter”

Eksisterer forslaget fra før vil det være mulig å opprette en produksjon i egen DKS-enhet direkte fra dette forslaget. Klikk deg inn i forslaget, velg fanen produksjon, velg ny produksjon.

Les mer om hvordan du oppretter en ny produksjon HER

 

 

Nytt forslag

Der forslaget ikke eksisterer fra før oppretter du et nytt forslag i DKS-enheten din:

 Endre forslagsstiller

DKS-planlegger som har opprettet et forslag på vegne av egen enhet, kan endre rollen som forslagsstiller til en person utenfor enheten. I utgangspunktet bør ikke DKS-planlegger stå som forslagsstiller. Eksemplet under viser hvordan DKS-planlegger kan fjerne seg selv som forslagsstiller og kontaktperson.

 

 

 

 

Katalog

Velg forslag ved å krysse av i venstre kolonne, og man kan velge «Last ned katalog». Deretter velges hvilken type katalog en vil lage.

 • Portrett: Tilpasset for forslag og har med de fleste felter fra forslaget.
 • Landskap: Tilpasset for produksjoner og har utvalgte felter.
 • Hefte: Tilpasset for produksjoner og har utvalgte felter, samt er tilpasset for å kunne brettes som et hefte.

 

 

 

Behandling av forslag

Forslaget kan åpnes og en kan se på detaljene. Informasjonen om forslaget er fordelt på flere faner. I venstre kolonne finner en status på forslaget, og her kan man se hvor i prosessen forslaget er hos sin enhet. For å endre status kan en velge å gjøre et valg i statusen man har kommet til, i tillegg får en lagt inn en kommentar.

Eller man kan ta en direkte statusendring ved å trykke på «Endre status». Dette gir også mulighet for å angre status, samt velge en tidligere status.

I utlistingen av forslag bør filtrene brukes aktivt under behandlingen av forslag. Statusfeltet brukes for å avgjøre hvor i prosessen et forslag er. Statuser er satt opp på en slik måte at man kan behandle forslag i flere runder. Først gjennom en grovsortering der en raskt går gjennom for å identifisere de forslagene det ønskes å jobbe videre med, samt de som kan forkastes med en gang.

For å kunne vurdere et forslag før det er godkjent, og man har kommet til enighet om premissene med utøver, er det mulig å opprette forslaget som en produksjon uten at det har status «godkjent». DKS-planlegger bør her lage seg en rutine for å sørge for at forslag som blir endelig akseptert, settes til «godkjent».

 


Status for forslag

Status Aktuell betyr at forslaget er aktuelt for programmet. De respektive enhetene som har satt denne statusen på forslaget, tar kontakt for nærmere avtale.

Status Ikke valgt betyr at forslaget ikke er tatt inn i programmet.

Status Levert betyr at DKS-enheten har mottatt forslaget, men ikke endelig behandlet det.

I forslagsflaten kan man enkelt endre status for flere forslag samtidig slik det vises i videoen under. Merk at bulkendringer ikke fungerer på forslag som har fått statusen «Valgt». På valgte forslag må man gå inn på det enkelte forslaget og endre status. Dette for å sikre at disse forslagene ikke blir endret til en annen status ved en feil.

 

 


Fagråd

Hver enhet kan ha fagråd for vurdering av forslag. Deltakere i fagrådet legges inn på enheten. Deltakere kan sortere forslagene på kunst- og kulturuttrykk. Deltakere til råd legges til og fjernes under fanen «Fagråd» på selve enheten.

 

 

 

Legg forslag til fagråd

Under forslagsbehandlingen kan DKS-planlegger legge et forslag til behandling for et fagråd ved å endre statusen på forslaget til «Vurderes av råd».

 

 

Deltaker i fagråd

Når en bruker med rollen «Fagråd» logger seg inn, kommer brukeren inn i utøverportalen. I utøverportalen vil brukeren finne et eget menypunkt «Forslag til vurdering». Her vises alle forslag som planleggere har lagt til «Vurderes av råd». En bruker med rollen «Fagråd» har kun lesetilgang til forslagene og kan ikke gi tilbakemeldinger via løsningen.