Kollasj med DKS-logoer for ulike fylker og kommuner

Grafisk profil

Den kulturelle skolesekken – én ordning, én profil og felles logo.

Velkommen til designmanual for Den kulturelle skolesekken (DKS). Her kan du lese om retningslinjer for bruk av den visuelle identiteten og laste ned nødvendige filer.

Kulturtanken har utarbeidet logo og visuell profil for Den kulturelle skolesekken. Målet er å ha en felles visuell identitet for Den kulturelle skolesekken i hele landet. En felles identitet bidrar til å styrke felles eierskap til ordningen, og til gjenkjennelse for alle som er del av eller berørt av ordningen.

Tre versjoner av nasjonal DKS-logo

Nasjonal logo for DKS finnes på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Logoikonet er felles for DKS i hele landet, og er bygget opp på det gylne snitt. Dette kan brukes som profilbilde i sosiale medier, eller som et «kvalitetsstempel» på flater hvor navnetrekket ikke må inkluderes.

Lokale DKS-logoer
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning, men har samtidig sterk regional og lokal tilknytning. Derfor bruker fylkeskommunene egne farger i DKS-logo og uttrykk. Det er utarbeidet DKS-logoer for alle fylker og kommuner i landet, i både farget, svart og hvit variant. Logoene finnes i bokmål, nynorsk og samisk skriftspråk, avhengig av lokale behov.

Logo for DKS kan benyttes alene eller sammen med fylkes- eller kommunevåpen, på nettsider, trykt materiell eller i sosiale medier. Hvert navnetrekk har en stående og liggende versjon. Logoene er tilgjengelig i høyoppløslig vektor-versjon (AI-fil) for bruk på trykte flater, og i lavoppløselig versjon (PNG-fil) for bruk på skjerm.

Ikoner og grafiske former

Ikoner for de seks kunst- og kulturuttrykkene i DKS

Det er tegnet seks ikoner som representerer de ulike kunst- og kulturuttrykkene i DKS: kulturarv, film, visuell kunst, litteratur, musikk og scenekunst. Ikonene kan brukes for å forsterke hvilket av områdene som kommuniseres, og kan også brukes samlet for å vise bredden av uttrykk.

Ikonene finnes i blå, svart og hvit variant, og som fargede sirkelikoner, hvor hvert uttrykk har fått tildelt en egen farge fra fargepaletten for DKS. Ikonene er tilgjengelig i høyoppløslig vektor-versjon (AI-fil) for bruk på trykte flater, og i lavoppløselig versjon (PNG-fil) for bruk på skjerm.

Grafiske former
Ikonene kan også brytes opp i ulike grafiske former for å skape et kreativt og lekent uttrykk tilpasset budskapet. Sirkel (og «smultring») benyttes mest, men også firkant og likesidet trekant er former som kan benyttes. Se eksempler under Trykte flater.

Typografi

Den kulturelle skolesekken har en profilfont for trykte flater og nettsider, og en systemfont (som finnes som standard i de fleste tekstverktøy) for Office-dokumenter. Det ble innført nye fonter i mars 2022, blant annet for å forbedre lesbarhet i forbindelse med universell utforming, og fontene vil implementeres på alle flater i løpet av våren 2022.

Profilfont
Fonten Merriweather Sans brukes til alt trykt materiale, som rapporter, brosjyrer og plakater, og til nettsider. Fonten er tilgjengelig for nedlasting fra Google Fonts, og kan benyttes fritt.

Illustrasjon av profilfonten Merriweather Sans

Systemfont
Fonten Calibri brukes i alle Office-dokumenter og -presentasjoner, som Word og PowerPoint, og andre steder hvor det er unaturlig eller komplisert å benytte profilfonten. Fonten er tilgjengelig som standard i alle Office-programmer.

Illustrasjon av systemfonten Calibri

Farger

Alle fylkeskommuner bruker egne farger i DKS-logo og uttrykk. På nasjonalt nivå har DKS følgende fargepalett:

Primærfarger
Primærfargene skal alltid prioriteres i generelt materiell. Det jobbes i hovedsak med blått to varianter, samt grønt. Primærfargene kan brukes i forskjellig metningsgrad basert på opacity: 80% – 50% – 20% eller i Hex-verdiene under.

CMYK : 78 33 0 0
Pantone: Process Blue C
RGB: 26 142 206
Hex: #1a8ece

Hex: #6ca9d6

Hex: #9cc6e3

Hex: #d8e8f4

CMYK : 100 78 6 0
Pantone: 7685 C
RGB: 29 81 149
Hex : #03509b

CMYK : 65 0 42 0
Pantone: 3258 C
RGB: 76 191 171
Hex: #44c4ad

#557cb0

#8da7ca

#d3dcea

#69d0bd

#a1e1d6

#daf3ef

Sekundærfarger
Sekundærfarger brukes til å skape variasjon og fremheve ulike elementer i kommunikasjonen. Disse fargene skal brukes sparsomt i generelt materiell, for eksempel til Call To Action-elementer, men kan brukes i mer utstrakt grad i prosjekt- og arrangementsmateriell for å få et særegent uttrykk. Sekundærfargene kan også brukes i forskjellig metningsgrad basert på opacity: 80% – 50% – 20%.

CMYK: 56 84 0 0
Pantone: 258 C
RGB: 133 75 157
HEX: #854b9d

CMYK: 90 47 47 41
Pantone: 3165 C
RGB: 0 78 87
HEX: #004e57

CMYK: 2 6 92 0
Pantone: 115C
RGB: 255 227 46
HEX: #ffe32e

CMYK: 0 98 93 0
Pantone: 1788 C
RGB: 237 33 41
HEX: #ed2129

I tillegg benyttes svart og hvitt som sekundærfarger i profilen.

Foto

Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken har et rikt bildearkiv som dekker mange uttrykk og behov. I designet er det lagt opp til stor variasjon av både bilder og illustrasjoner. Vi bruker helst bilder med mye glede, energi og engasjement, gjerne i farger som harmonerer med fargepaletten. Særlig barn og unges møter med kunst og kultur, og utøvere som brenner for det de driver med, er temaer som går igjen.

Bildene i bildearkivet DKS-illustrasjonsbilder kan benyttes vederlagsfritt av DKS-administrasjoner til nettsider og annet informasjonsmateriell om DKS, fortrinnsvis med kreditering. Ta kontakt med Kulturtankens kommunikasjonsenhet for annen type bruk, eller hvis du ser etter spesifikke bilder eller temaer.

To skuespillere på "romferd" i teatertelt.
Kvinnelig, samisk sanger på scenen foran elever.
En barnehånd strekker seg etter en "fisk" i dukketeater.
Kvinnelige rappere har "battle" med bøker.
Asha Abdullahi fremfører slampoesi på scenen.
Mannlig utøver snakker med elever i klasserommet.
Publikum strekker hendene i været under konsert.

Trykte flater

For trykt materiell kan grafiske former, farger og foto kombineres på ulike måter. Foto brukes gjerne som et stort, utfallende element. For å strukturere innholdet benyttes grafiske former som sirkler og firkanter. Det er som regel ideelt å benytte 2-3 profilfarger i samspill, da uttrykket skal oppleves fargerikt og lekent, men ikke for utflytende. Horisontale linjer/kanter kan settes helt vannrett, men kan også skråstilles med 5-10 grader der det passer.

Under er to eksempelannonser og en brosjyreside som illustrerer prinsippene.

Eksempel på DKS-annonse (kun for illustrasjon).
Eksempel på dobbeltside fra DKS-brosjyre.

Digitale flater

Den kulturelle skolesekkens primære digitale flate er nettstedet denkulturelleskolesekken.no. Både nasjonale og lokale sider følger det visuelle uttrykket fra grafisk profil, med unntak av at lokale sider benytter egen fargepalett fra gjeldende fylke eller kommune.

Prinsippene fra grafisk profil implementeres også i øvrige digitale elementer som Powerpoint-presentasjoner, annonsering og sosiale medier.

Skjermdump av forside på denkulturelleskolesekken.no - eksempel

Powerpoint

Det er satt opp en egen Powerpoint-mal basert på den grafiske profilen, som DKS-administrasjoner kan benytte fritt. Malen tar utgangspunkt i den nasjonale fargepaletten for DKS, men farger og logoer kan endres og tilpasses etter lokale behov.

Skjermdump av første lysbilde i Powerpoint-mal

Har du spørsmål angående grafisk profil for Den kulturelle skolesekken?
Ta kontakt med Kulturtankens kommunikasjonsenhet