Kontakt

Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg er nasjonal etat under Kulturdepartementet, med ansvar for tildeling av midlar og for å styrke og vidareutvikle ordninga Den kulturelle skulesekken (DKS).
Kulturtanken programmerer ikkje DKS.

Kontakt Kulturtanken:
Tlf. 22 02 59 00
post@kulturtanken.no
www.kulturtanken.no for meir kontaktinformasjon.


Du kan kontakte DKS i fylkeskommunen eller kommunen.

Alle fylkeskommunar har ansvar for si DKS-programmering. Nokre kommunar har sjølv ansvar for den fulle programmeringa av DKS til grunnskulen lokalt, og kallast “direktekommunar”.

Du finn DKS lokalt i fylke eller kommune i oversikta under:

Fylker

Direktekommuner