Kontakt

Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg er ein nasjonal etat under Kultur- og likestillingsdepartementet, med ansvar for tildeling av midlar og for å styrke og vidareutvikle ordninga Den kulturelle skulesekken (DKS). Kulturtanken programmerer ikkje DKS.

Kontakt Kulturtanken:
Tlf. 22 02 59 00
post@kulturtanken.no
www.kulturtanken.no for meir kontaktinformasjon.

Du kan kontakte DKS i fylkeskommunen eller kommunen.
Alle fylkeskommunar har ansvar for si DKS-programmering. Nokre kommunar har sjølv ansvar for den fulle programmeringa av DKS til grunnskulen lokalt, og kallast «direktekommunar».

Du finn DKS lokalt i fylke eller kommune i oversikta under: