Kulturkontakt

Ny portal for skole og kulturkontakter

Velkommen! 

Som kulturkontakt er du den viktigste kontakten mellom skolen, Den kulturelle skolesekken og utøverne som kommer på besøk. Takk for at du har påtatt deg dette oppdraget!

DKS-portalen er den nye administrasjons- og kommunikasjonsflaten for DKS, som vil være en viktig del av ditt arbeid som kulturkontakt.

Når du har registrert deg i portalen og en DKS-planlegger har lagt deg til som kulturkontakt på skolen din,  vil du få tilgang til skoleportalen og mulighet til å redigere skolens kontaktinformasjon, administrere klasser, legge inn skolens skolerute og fridagertimeplan og informasjon om arenaDisse utfyllende opplysningene vil gi DKS-planleggerne relevant informasjon slik at tilbudet til skolen tilrettelegges på best mulig måte. I skoleportalen vil du også få tilgang til en kulturkalender med skolens totale DKS-tilbud samt et meldingssystem hvor du kan kommunisere med DKS-planleggere i forbindelse med Den kulturelle skolesekken.

 

Logg inn på skolesiden

Du må legges til som kulturkontakt ved din skole av en DKS-planlegger i fylket eller kommunen.

Deretter logger du deg inn via ID-porten ved å følge knappen under.  Det er viktig at du bruker e-posten som er lagt inn av DKS-planleggeren når du registrerer deg.

Slik fungerer det

Portalen er:

-> En innmeldingsportal for utøvere med en frist i året

-> Ett felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS

-> En bank med oversikt over alle produksjoner i DKS

->Visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud