Ny portal for skole og kulturkontakter

Velkommen! 

Som kulturkontakt er du den viktigste kontakten mellom skolen, Den kulturelle skolesekken og utøverne som kommer på besøk. Takk for at du har påtatt deg dette oppdraget!

DKS-portalen er den nye administrasjons- og kommunikasjonsflaten for DKS, som vil være en viktig del av ditt arbeid som kulturkontakt.

Når du har registrert deg vil du få tilgang til å redigere skolens kontaktinformasjon, administrere klasser, legge inn skolens skolerute og fridagertimeplan og informasjon om arenaDisse utfyllende opplysningene vil gi DKS-planleggerne relevant informasjon slik at tilbudet til skolen tilrettelegges på best mulig måte. 

Dette er første del av skoleportalen. Utover våren vil det komme ytterligere funksjoner, eksempelvis skolens kulturkalender og et meldingssystem for å kommunisere med DKS-planleggere i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. 

Logg inn på  skolesiden

Du må legges til som kulturkontakt ved din skole av en DKS-planlegger i fylket eller kommunen.

Deretter logger du deg inn via ID-porten ved å følge knappen under.  Det er viktig at du bruker e-posten som er lagt inn av DKS-planleggeren når du registrerer deg.

*Løsningen fungerer ikke med Internet Explorer,  men støtter Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera og Safari for Mac.

* For å sikre at e-post fra løsningen når deg, må adressen bekreftes med en e-post. Noen brukere opplever at denne e-posten bruker lang tid på å nå frem eller ikke kommer frem i det hele tatt. E-posten blir sent øyeblikkelig, men kan havne i søppelpost eller et et eksternt spamfilter hos kommunen. Dette er dessverre utenfor vår kontroll og IT-avdlingen din må kanskje kontaktes for å frigi e-posten.

Opplever du ellers problemer med innlogging, ta kontakt med vår brukerstøtte.

Slik fungerer det

Her finner du alle detaljer om skolen din. I de ulike fanene har du mulighet til å legge inn og redigere skolens opplysninger i DKS-portalen.

Disse opplysningene er med på å danne grunnlaget for et godt DKS-tilbud til skolen.

 • Velg fanen – om skolen 
 • Velg – rediger skole 

Hvis ikke annen arena er definert på skolen, legges denne informasjonen inn automatisk. Her er kan det være fint å laste opp bilder av skolen, si noe om hvor man henvender seg ved ankomst osv..  

 • Velg fanen – skolerute
 • Velg – skoleåret skoleruten gjelder for

 • Velg – Ny kalenderhendelse
 • Velg – dato, fyll inn beskrivelse
 • Velg – lagre

Timeplanen hjelper DKS-planlegger å sikre at starttidspunktet for et tilbud fra
Den kulturelle skolesekken tilpasses skolens behov.

Legg til trinn
Her velger du hvilke trinn timeplanen skal gjelde for. Du kan velge så mange trinn du vil eller lage en timeplan for hvert trinn.

 • Velg fanen – ringetider
 • Velg – ny timeplan
 • Velg – trinn
 • Klikk utenfor vinduet for å gå videre for å legge til undervisningsøkt

Legg til undervisningsøkt
Her legger du til alle undervisningsøkter som gjelder for valgte trinn i løpet av en skoleuke. Hvis det er variasjon i øktene fra en dag til en annen, kan en økt deaktiveres ved å klikke på økten

 • Velg – Legg til økt (klikk + tegn), en rad med “aktiv” økter kommer til syne
 • Legg inn start- og sluttidspunkt for undervisningsøkten
  (kolonne “tidspunkt” utenfor “aktiv” rad)
 • Legg inn skoleukens gjeldende undervisningsøkter for trinn(ene)

Deaktiver/aktiver undervisningsøkt per dag ved å klikke på økten

Slik administrerer du klasser

For grunnskoler leses skolens elevtall per trinn inn i skoleportalen fra GSI (grunnskolenes informasjonssystem). Når GSI-tall oppdateres midtveis i skoleåret vil en prognose for påfølgende skoleår dukke opp i skoleportalen.

Hvis det er flere klasser per trinn er det hensiktsmessig å fordele elevene til klasser

Slik fordeler du elever fra trinn til klasse

 • Velg fanen – Klasser

Velg skoleåret du ønsker å legge inn for
NB: Portalen tas i bruk fra skoleåret 2020/2021. Velg derfor dette skoleåret og fordel elevene med utgangspunkt i elevantall per klasse 2019/2020

 • Klikk – administrer klasser
 • Klikk – “+ “symbol
 • Legg til – klasse og antall elever (gjenta operasjonen hvis flere klasser)
 • Slett opprinnelig trinn og antall elever

NB: Hvis du deler et trinn i flere klasser er det viktig å slette det opprinnelige trinnet.
Du kan når som helst slette og legge til og slette elever og klasser

Portalen er:

-> En innmeldingsportal for utøvere med en frist i året

-> Ett felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS

-> En bank med oversikt over alle produksjoner i DKS

->Visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud