Film - DKS for utøvere

Film i Den kulturelle skolesekken (DKS) kan ha mange former. For eksempel filmvisninger med en filmskaper som formidler, kritiske prosjekter rundt filmspråk og mediekultur, eller filmverksteder der elevene lærer mer om det å lage film. Det kan vises kort- eller langfilm, fiksjon eller dokumentar. Dataspill hører også til under film i DKS.  

Formidleren kan være en som har vært med på å lage filmverket, noen som har spesielle forutsetninger for å sette filmens tema inn i en kontekst, eller som har annen kompetanse på film eller spill som kunstform.

Filmvisning og formidlingen kan finne sted i klasserom, forsamlingssal eller i samarbeid med nærmeste kino. Elevtallet kan derfor variere fra noen få til flere hundre.

I et filmverksted inviteres elevene til å lære om og delta i å skape. Under profesjonell ledelse lærer elevene mer om alle former for filmopptak, animasjon, manusarbeid, klipp, lydarbeid med mer.

Det er vanlig at et foredrag eller annet skolebesøk varer mellom 45 og 90 minutter, mens et kinobesøk eller et verksted kan ta lengre tid.

Et forslag til DKS merket som «film» blir behandlet av fagansvarlig for dette området i fylker (evt. kommuner). Forslag kan merkes med flere fagområder dersom det favner over flere kunstuttrykk, som for eksempel dataspill.

Det er ingen bestemte krav til teknikk, format eller metode for film i DKS. DKS lokalt inngår også samarbeider med Skolekino-ordningen og Bygdekinoen.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS. Se gjeldende satser her.

Det utbetales vederlag for visning av film på skole. Når filmvisningen skjer i en kino, inngås det avtale mellom DKS, kinoen og distributør. Det foreligger en prisveileder for filmvisning i DKS. Ta kontakt med DKS i fylket eller Kulturtanken for mer info.

 

Se DKS for utøvere og Ofte stilte spørsmål for generell info om forslagsprosessen og behandlingstid.

Relaterte saker

Hvordan er det å turnere i DKS?

Å reise rundt på skoler i Norge med Den kulturelle skolesekken er en unik opplevelse. Vi har spurt et knippe kunst- og kulturutøvere om deres erfaringer.