Veiledning

Produsenter, programmerere, turnéleggere og koordinatorer kan bruke det nye arbeidsverktøyet til å administrere DKS-tilbudet i egen DKS-enhet.
Fra disse siden legges det fortløpende ut opplæringsmateriell til løsningen.  Under finner du blant annet korte opplæringsvideoer.

NB: Vi jobber med å omstrukturere disse sidene nå

Se også vår steg for steg veiledning