Kulturarv - DKS for utøvere

Kulturarv i DKS omfatter mange ulike fag, og har en stor bredde. Humaniorafag som museologi, historie og etnologi, og samfunnsvitenskapelige fag som sosialantropologi, sosiologi og samfunnsgeografi hører inn under kulturarv i DKS.

Kulturarvfeltet i DKS har ulike bidragsytere, innholdsprodusenter og formidlere; museene, forvaltningen, og de frivillige organisasjonene. I tillegg tilbyr ikke minst frilansere ulikt innhold.

Produksjonene kan ta form av omvisning, verksted, foredrag, vandring, med mer. De kan finne sted på skolens arena, ute i kulturminnet, på museer, i bysentra, eller andre arenaer. Hvert tilbud kan omfatte opptil to-tre skoleklasser, eller et fåtall elever. Det er vanlig at et foredrag eller annet skolebesøk varer mellom 45 og 90 minutter, mens et verksted eller vandring kan ta lengre tid.

Kulturarvtilbud på kommunenivå varer ofte en hel dag. Da innebærer det gjerne at elevene tar buss, eller går, og tilbringer dagen ved et museum eller kulturminne. 75% av kulturarvtilbudet i DKS blir gitt på kommunalt nivå.

Et forslag til DKS merket som «kulturarv» blir behandlet av fagansvarlig for dette området i fylker (evt. kommuner). Forslag kan merkes med flere fagområder dersom det favner over flere kunst- eller kulturuttrykk.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS. Se gjeldende satser her.

Produksjoner i DKS som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket. Her omfattes både immateriell og materiell kulturarv.

Se DKS for utøvere og Ofte stilte spørsmål for generell info om forslagsprosessen og behandlingstid.

Relaterte saker

Hvordan er det å turnere i DKS?

Å reise rundt på skoler i Norge med Den kulturelle skolesekken er en unik opplevelse. Vi har spurt et knippe kunst- og kulturutøvere om deres erfaringer.