Ofte stilte spørsmål – Utøver

Svar: Du melder inn forslag til DKS for skoleåret 2021/2022. Fristen er 1. 10. 2019

Svar: Ja, du må sende inn forslag selv om du har hatt oppdrag tidligere. Forslag sendt inn til skoleåret 20/21 vil være mulig å reaktivere. Hvis du allerede har avtale med et fylke eller en kommune om videre oppdrag kan det likevel være lurt å kontakte disse.

Svar: Når du melder inn forslag til DKS må du også ta stilling til hvilke fylkeskommuner eller direktekommuner du ønsker å reise på turné i og velge disse i forslagskjemaet. I skjemaet vil du finne en egen informasjontekst fra hver enkelt fylkes- og direktekommune.

Svar: Direktekommuner mottar tilskudd fra Kulturtanken via fylkeskommunen og har hele ansvaret for administrasjon og programmering av DKS for grunnskolene i sin kommune. Per dags dato er 12 norske kommuner direktekommuner

Svar: Ja, det vil være mulig for andre DKS-planleggere enn de du stiller forslaget ditt til, å se forslaget

Svar: Nei, men du vil kunne se din status (aktuell / ikke aktuell) under “Min side” i portalen.  Endelig behandling av forslag for påfølgende skoleår avsluttes i perioden januar – mars ( ulike behandlingsprosesser i de ulilke DKS-administrasjonene).

Svar: Du vil bli kontaktet av DKS-administrasjonen(e), som vil avtale videre fremdrift for forslaget ditt.

Svar: Forslaget ditt vil fortsatt finnes i systemet slik at det kan reaktiveres når portalen gjenåpner for innsendelse av forslag for neste skoleår.  DKS-planleggere i fylkeskommuner og kommuner kan alltid finne ditt forslag i portalen og ta kontakt med deg.

Svar: For innsendelse av forslag til skoleåret 21/22 åpner portalen 15.august 2020. Du vil da ha mulighet til å reaktivere og eventuelt oppdatere et tidligere innsendt forslag. Hvis du har oppdrag inneværende skoleår vil dette legge seg til i historikken til forslaget ditt. 

Svar: Når du som utøver logger deg inn i portalen, kommer du rett til «Min side». Du vil i portalen finne forslagene du er knyttet til, turneene du er knyttet til, turné/tidsplaner, reiseruter ol. Her vil du også finne alle meldinger og dialog du har med DKS-planleggere. 

Svar: Når du reaktiverer tilgjengeliggjør du tidligere innsendt forslag for et nytt skoleår. Det vil være mulig å redigere dette tidligere innsendt forslag i forbindelse med reaktivering.

Svar:
Kladd: Forslaget er opprettet men ikke sendt inn.
Levert: Forslaget er sendt inn til valgte fylkeskommuner og direktekommuner.
Trukket tilbake: Forslaget er sendt inn men trukket tilbake .
Ikke valgt: Forslaget har ikke blitt valgt og er ikke aktuelt som DKS tilbud hos fylkeskommunen eller direktekommunen som har mottatt forslaget ditt.
Aktuell: Forslaget er aktuelt for fylkeskommunen eller direktekommunen som har mottatt forslaget ditt.