Ofte stilte spørsmål – Utøver

Svar: Du melder da inn forslag til DKS for skoleåret 2020/2021. Fristen er 1. 10. 2019

Svar: Ja, du må sende inn forslag selv om du har hatt oppdrag tidligere. Hvis du allerede har avtale med et fylke eller en kommune om videre oppdrag kan det likevel være lurt å kontakte disse.

Svar: Når du melder inn forslag til DKS må du også ta stilling til hvilke fylkeskommuner eller direktekommuner du ønsker å reise på turné i, og velge disse i forslagsskjemaet.

Svar: Direktekommuner mottar tilskudd direkte fra Kulturdepartementet via Kulturtanken og rapporterer direkte tilbake til Kulturtanken. Per dags dato er 12 norske kommuner direktekommuner

Svar: Ja, det vil være mulig for andre DKS-planleggere enn de du stiller forslaget ditt til, å se forslaget

Svar: Ja, du vil kunne se din status (aktuell / ikke aktuell) under “Min side” i portalen.  Endelig behandling av forslag for påfølgende skoleår avsluttes i perioden januar – mars ( ulike behandlingsprosesser i de ulilke DKS-administrasjonene).

Svar: Du vil bli kontaktet av DKS-administrasjonen(e), som vil avtale videre fremdrift for forslaget ditt.

Svar: Forslaget ditt vil fortsatt finnes i systemet slik at det kan reaktiveres når portalen gjenåpner for innsendelse av forslag for neste skoleår.  DKS-planleggere i fylkeskommuner og kommuner kan alltid finne ditt forslag i portalen og ta kontakt med deg.

Svar: Når DKS-portalen åpner for å sende inn forslag til et nytt skoleår har du muligheter til å oppdatere det tidligere innsendt forslaget ditt før du reaktiverer det (gjør det tilgjengelig for nytt skoleår). Hvis du har oppdrag inneværende skoleår vil dette legge seg til i historikken til forslaget ditt. Det kan allikevel være lurt å oppdatere forslaget.

Svar: Når du som utøver logger deg inn i portalen, kommer du rett til «Min side». Du vil i portalen finne forslagene du er knyttet til, turneene du er knyttet til, turné/tidsplaner, reiseruter ol. Her vil du også finne alle meldinger og dialog du har med DKS-planleggere.