Finner du ikke svar her? Ta kontakt med vår brukerstøtte

Ofte stilte spørsmål for utøver og kulturinstitusjoner

Svar:

Fristen 01.10 gjelder for innlevering av forslag inkludert vedlegg.  Hvis du allikevel ikke har alle filer og vedlegg klare ved forslagsfristen, kan du informere om det i forslaget og når det eventuelt kan forventes ettersendt. Det er opp til hver enkelt DKS-enhet når behandling av mottatte forslag starter. Du er derfor ikke garantert at ettersendte vedlegg og filer kommer med i behandlingen. Ettersendelse kan gjøres til support@denkulturelleskolesekken.no. Merk e-posten med navn på forslagstiller samt navn på forslaget.
Etter at ettersendte vedlegg er knyttet til, vil alle DKS-enhetene kunne se disse på forslaget

Svar: Du melder inn forslag til DKS for skoleåret 2022/2023. Fristen er 1. 10. 2021 kl. 23:59.

Svar: Fristen er 1. 10. 2021 kl. 23:59.

Svar: For å vise at du er tilgjengelig for oppdrag skoleåret 21/22, må du sende inn forslag selv om du har hatt oppdrag tidligere. Forslag sendt inn til skoleåret 20/21 vil være mulig å reaktivere i portalen. Hvis du allerede har avtale med en fylkeskommune eller kommune om videre oppdrag, kan det likevel være lurt å ta kontakt med disse.

Svar: Når du reaktiverer et tidligere innsendt forslag, tilgjengeliggjør du det for et nytt skoleår. Husk å se over forslaget før innsendelse. Du kan redigere i forslaget frem til fristen.

Svar: For innsendelse av forslag til skoleåret 22/23 åpner portalen 15.august 2021. Du vil da ha mulighet til å reaktivere og eventuelt oppdatere et tidligere innsendt forslag. Hvis du har oppdrag inneværende skoleår vil dette legge seg til i historikken til forslaget ditt.

Svar:  Finn aktuelt forslag under “Dine forslag”. Klikk på reaktiveringsikonet (se bilde). NB: Ved reaktivering opprettes det en kladd. Det er denne du skal redigere, velge område og sende inn for et nytt skoleår. Det er kun mulig å reaktivere et forslag én gang.

Svar: Den som sendte inn forslaget for skoleåret 20/21 står som forslagstiller hvis ikke forslagstiller er endret av DKS-planlegger.

Svar:  Hvis du ikke finner et forslag å reaktivere må du ta kontakt med den DKS-enheten du har vært på turn for, slik at forslaget overføres til deg med tilhørende turnéhistorikk

Svar: Du kan gi tilgang til andre ved å knytte disse til som kontaktperson på forslaget. Dette forutsetter at de har opprettet en bruker i portalen.

Svar: Når du melder inn forslag til DKS må du også ta stilling til hvilke fylkeskommuner eller direktekommuner du ønsker å presentere forslaget ditt for. I skjemaet vil du finne en egen informasjontekst fra hver enkelt fylkes- og direktekommune. Du må bekrefte at du har lest denne teksten før du kan sende inn forslaget.

Svar: Ja, alle DKS-planleggere i fylker og kommuner kan søke opp forslaget ditt selv om du ikke har valgt å sende forslaget til dem.

Svar: Enkelte DKS-administrasjoner (se egne tekster under valg av område i skjemaet) krever at forslaget skal inneholde budsjett eller si noe om pris. Særlig viktig er opplysninger om utgifter utenom honorar og RDO.

Svar:
Kladd: Forslaget er opprettet, men ikke sendt inn.
Levert: Forslaget er sendt inn til valgte fylkeskommuner og direktekommuner.
Trukket tilbake: Forslaget er sendt inn, men trukket tilbake av forslagsstiller.
Ikke valgt: Forslaget har ikke blitt valgt og er ikke aktuelt som DKS-tilbud hos fylkeskommunen eller direktekommunen som har mottatt forslaget ditt.
Aktuell: Forslaget er aktuelt for fylkeskommunen eller direktekommunen som har mottatt forslaget ditt.

Svar: Forslagsstiller og den eller de som er lagt inn som kontaktperson på et forslag, kan til enhver tid logge inn i portalen og se statusen på forslaget. Endelig behandling av forslag for påfølgende skoleår avsluttes i perioden januar – mars. Det er ulik behandlingstid i DKS-administrasjonene. Aktuelle forslag vil bli kontaktet.

Svar: Forslagsstiller og eventuelle kontaktpersoner vil bli kontaktet av DKS-administrasjonen(e), for å avtale videre fremdrift for forslaget.

Svar: Forslaget ditt er ikke aktuelt for den DKS-administrasjonen som har satt statusen.  Forslaget ditt vil fortsatt finnes i portalen slik at det kan reaktiveres når portalen gjenåpner for innsendelse av forslag for neste skoleår.  DKS-planleggere i andre fylkeskommuner og kommuner kan allikevel finne ditt forslag i portalen og ta kontakt med deg i gjeldende skoleår.

Svar: Når du som utøver logger deg inn i portalen, kommer du rett til «Min side». Du vil her finne forslag og eventuelle turneer du er knyttet til. I tillegg vil du ha tilgang til  turné/tidsplaner, reiseruter og lignende. Her vil du også finne kommunikasjonen du har med DKS-planleggere via meldingssystemet i portalen.

Svar: Direktekommuner mottar tilskudd fra Kulturtanken via fylkeskommunen og har hele ansvaret for administrasjon og programmering av DKS for grunnskolene i sin kommune. Per dags dato er 12 norske kommuner direktekommuner

Svar: Redigering/reaktivering av et forslag påvirker ikke forslag som allerede er utgangspunkt for en produksjon og turné.