Litteratur - DKS for utøvere

Litteraturen som formidles i Den kulturelle skolesekken (DKS) kan ha mange utgangspunkt: en bok, et forfatterskap, illustrasjoner, bildebøker eller grafiske romaner. Videre kan det være skjønnlitterære tekster, sakprosa, en upublisert litterær tekst – eller flere av disse.

Elevene får møte litteraturen i DKS på ulike måter; som forfatterbesøk, forestillinger, skriveverksted eller gjennom andre formidlingsformer. Aktivitetene skjer gjerne i klasserommet, med en klasse eller gruppe elever. En litteraturproduksjon varer ofte mellom 45 og 90 minutter, mens et verksted gjerne kan gå over lengre tid.

Norsk Forfattersentrum  er en medlemsorganisasjon for forfattere, som også fungerer som et kompetansesenter for litteraturproduksjoner og arena for etablering, koordinering og formidling av litteratur i DKS.

Et forslag til DKS merket som «litteratur» blir behandlet av fagansvarlig for dette området i fylker (evt. kommuner). Forslag kan merkes med flere fagområder dersom det favner over flere kunst- eller kulturuttrykk.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS. Se gjeldende satser her.

Produksjoner i DKS som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket.

Se DKS for utøvere og Ofte stilte spørsmål for generell info om forslagsprosessen og behandlingstid.

Relaterte saker

Hvordan er det å turnere i DKS?

Å reise rundt på skoler i Norge med Den kulturelle skolesekken er en unik opplevelse. Vi har spurt et knippe kunst- og kulturutøvere om deres erfaringer.