Generelt

Fullstendig brukerdokumentasjon – PDF

Brukerdokumentasjon 15.01.20

 


Hvordan legge til brukere i din DKS-enhet

Ny bruker
En kan legge til nye brukere i tilknytning til DKS enheter, skoler, kulturinstitusjoner og
utøvere. Her beskrives stegene i å legge til en helt ny eller en eksisterende bruker.

1. Fyll ut minst ett av feltene e-postadresse, mobilnummer eller fødselsnummer.
Systemet undersøker så om det eksisterer brukere med oppgitt informasjon.

2. Systemet presenterer eventuelle brukere med oppgitt informasjon.

A) Brukeren du vil legge til eksisterer.
Velg riktig bruker fra listen og trykk Videre. Gå videre til punkt 3.

B) Brukeren du vil legge til eksisterer ikke.
Velg «Ingen av disse? Opprett ny bruker», eventuelt «Ny bruker». Hopp til steg 4
Brukerdokumentasjon Side 19 av 147

3. Verifiser at opplysningene er korrekt og gå Videre. Brukeren er nå lagt til.

4. Fyll ut opplysninger om brukeren og gå «Videre». Brukeren er nå lagt til.

Feltene fra steg 2, fødselsnummer, e-postadresse og mobilnummer, er ikke redigerbare
i denne visningen da de følger med fra steg 2.


Skolegrupperinger