5 - Tildelingsflaten

➄ Tildeling

Hva er tildelingsflaten?

Tildelingsflaten er området der du oppretter arrangementer og legger skoler/klasser til disse.

Flaten har mange ulike funksjoner. Trykk på de lilla knappene i bildet for mer informasjon.