Økonomi

Den kulturelle skolesekken blir finansiert av spillemidler etter overskuddet fra Norsk Tipping.

I 2019 var summen 285 millioner kroner. Midlene fordeles av Kulturtanken til fylkeskommunene og direktekommunene* etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur.

Tilskuddet av tippemidler skal gå til kunst og kultur i DKS. Fylker og kommuner dekker selv administrasjon av DKS lokalt, i tillegg til at mange også legger inn ekstra midler til produksjon. Den samlede økonomien i DKS er derfor langt større enn tippemidlene. Alle tilskuddsmottakere må rapportere på bruk av midlene.

*Tolv kommuner får direkte tilskudd av tippemidler fra Kulturtanken, utenom fordelingen via fylkeskommunene. De har da hele ansvaret for administrasjon og programmering av DKS for grunnskolen lokalt, og blir kalt for direktekommuner. Fra 2020 får direktekommunene tilskuddet via fylkeskommunen.


Honorering

Kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken skal betales i tråd med bransjestandard, og rettighetshaveres interesser skal ivaretas i henhold til åndsverkloven. Kulturtanken viser til rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Forbundet for kunst og kultur (Creo). Det forutsettes at fakturerende kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken skal betales i tråd med rammeavtalen mellom KS og Creo.

Les mer om: