Økonomi

Den kulturelle skolesekken blir finansiert av spillemidler etter overskuddet fra Norsk Tipping.

I 2019 var summen 285 millioner kroner. Midlene fordeles av Kulturtanken til fylkeskommunene og direktekommunene* etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur.

Tilskuddet av tippemidler skal gå til kunst og kultur i DKS. Fylker og kommuner dekker selv administrasjon av DKS lokalt, i tillegg til at mange også legger inn ekstra midler til produksjon. Den samlede økonomien i DKS er derfor langt større enn tippemidlene. Alle tilskuddsmottakere må rapportere på bruk av midlene.

*Noen kommuner får direkte tilskudd av tippemidler fra Kulturtanken, utenom fordelingen via fylkeskommunene. De har da hele ansvaret for administrasjon og programmering av DKS lokalt, og blir kalt for direktekommuner. I 2019 er det tolv slike kommuner. Se oversikt under “kontakt” i menyen.


Honorering

Kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken skal betales i tråd med bransjestandard, og rettighetshaveres interesser skal ivaretas i henhold til åndsverkloven. Kulturtanken viser til rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Forbundet for kunst og kultur (Creo). Det forutsettes at fakturerende kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken skal betales i tråd med rammeavtalen mellom KS og Creo.