Aktører og produksjoner

Tilbudet i DKS skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kunst- og kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Det finnes nasjonale, regionale og lokale aktører som tilbyr produksjoner til DKS i fylkeskommuner og kommuner. Nasjonale formidlere, som Scenekunstbruket (dans og teater), Nasjonalmuseet (visuell kunst) og Norsk Forfattersentrum (litteratur), tilbyr produksjoner innen sine felt. I tillegg jobber de med å sikre kvalitet, og tilbyr kompetansehevende tiltak for utøvere og formidlere.

Det finnes også en rekke regionale, lokale og uavhengige aktører som produserer innhold (program, forestillinger og utstillinger) til DKS. Dette er for eksempel filmprodusenter, lokale og regionale teaterhus, orkestre og museer.

I tillegg er mange av utøverne i DKS utøvere fra det frie feltet; musikere, dansekompanier, teatergrupper, forfattere, kunstnere, formidlere osv. DKS er landets største arbeidsmarked for kunstnere.


Programforslag

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i DKS-portalen. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår. På bakgrunn av innkomne forslag blir det valgt ut produksjoner som skal inngå i det lokale DKS-programmet. Det er produsenter og programmerere i fylkeskommunene og/eller kommunene, i samarbeid med lokale fagutvalg, som beslutter endelig program.


Mangfold

«Aktørene i ordningen for Den kulturelle skolesekken møter alle barn og unge i Norge. Det er derfor en målsetting at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt mangfoldige samfunn, og synliggjør forbilder og rollemodeller for å bidra til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.» (Fra Kulturtankens tilskuddsbrev)

Les mer om: