Rapporter

Her finner du de viktigste rapportene om Den kulturelle skolesekken.

Årsrapport for Den kulturelle skolesekken

Alle landets fylker og kommuner skal rapportere sine aktiviteter i Den kulturelle skolesekken til Kulturtanken. Den årlige DKS-rapporten viser hvordan tilskudd av tippemidler har blitt brukt i henhold til tilskuddsbrevet fra Kulturtanken.

Årsrapporten viser blant annet hvor mange DKS-besøk elevene har fått, inkludert fordeling på kunst- og kulturuttrykk.

Kvalitetsrapport om Den kulturelle skolesekken

Rapport fra kartlegging av fylkes- og direktekommunenes systematiske arbeid med kvalitet i 2018–2019. Les mer om prosjektet eller last ned rapporten her (PDF).

Flere rapporter

Kulturtanken forvalter statlige midler til DKS-ordningen, og har ansvaret for oppfølgingen. Se Kulturtankens egne årsrapporter, revisjonsberetninger, tildelingsbrev og mer under Forvaltning og rapportering.

Les mer om: