Rapporter

Her finner du de viktigste rapportene om Den kulturelle skolesekken.

ÅRSRAPPORT FOR DEN KULTURELLLE SKOLESEKKEN
Alle landets fylker og kommuner skal rapportere sine aktiviteter i Den kulturelle skolesekken til Kulturtanken. Den årlige DKS-rapport viseren hvordan tilskudd av tippemidler har blitt brukt i henhold til tilskuddsbrevet fra Kulturtanken.

Årsrapproten viser blant annet hvor mange DKS-besøk elevene får, fordelt på blant annet kunsuttrykk.

DKS årsrapport 2019

DKS årsrapport 2018

DKS årsrapport 2017


KVALITETSRAPPORT OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Rapport fra kartlegging av fylkes- og direktekommunenes systematiske arbeid med kvalitet i 2018–2019.
Les mer om prosjektet eller last ned rapporten her (PDF).

Kulturtanken forvalter statlige midler til DKS-ordningen, og har ansvaret for oppfølgingen. Les mer om forvaltning og rapportering