Kulturdråpen

Kulturdråpen er et fylkesdekkende prosjekt som tilbyr og tilrettelegger for et kontinuerlig kulturtilbud for mennesker under opphold på rusinstitusjoner, i fengsler, dagsenter og ettervern i Østfold.
Kulturdråpen tilbyr 8 – 14 kulturaktiviteter pr. år med variert innhold; konserter, teater, skrivekurs, filmkurs, og diverse andre kunstfaglige kurs.

Kulturdråpen ble startet i 2009 med midler fra Helsedirektoratet. I 2014 ble prosjektet tildelt midler fra både Helsedirektoratet, Kriminalomsorgen, og ble en fast ordning og del av et fylkskommunalt tilbud.

Kulturdråpen er samlokalisert med Den kulturelle skolesekken i Viken fylkeskommune/ Østfold, og inngår nå som fast del i organisasjonens formidlingsstab.

Kulturdråpen jobber etter samme prinsipp og modell som Den kulturelle skolesekken. Kulturdråpen medvirker dermed til at målgruppen får kontinuerlige, profesjonelle kunst- og kulturtilbud.

Ta gjerne en titt i vårt magasin for å lese mer om ordningen! 

Kulturdråpen aktuelt

Mer info kommer snart!

Kulturdråpen Program

Mer info kommer snart!

Kontakt info:

Kulturdråpen
v/ Monica Leander
mail: monicale@viken.no
mob: +47 93 28 88 77

Besøksadr: Dokka 3 A, 1671 Kråkerøy