Tanja Steen/DKSViken Fra forestillingen Balanse med Sebastian og Nasser, som har vært ute på turné i Tilrettelagttilbudet.

Tilrettelagt

DKS Viken har et eget program tilpasset elever i tilrettelagt opplæring. Vi jobber for at elever med ulike funksjonsforutsetninger skal få gode kunst- og kulturopplevelser.

Arbeidet med å finne frem og tilrettelegge produksjoner gjøres i tett samarbeid med et faglig råd bestående av lærere, kunstfaglige ansatte og ressurspersoner fra feltet. I disse produksjonene er vi eksempelvis opptatt av god fysisk tilgjengelighet, tilpasset lydnivå, størrelse på elevgruppe og passende mengde verbal kommunikasjon.

Tilrettelagtprogrammet kom til i gamle Akershus fylke, og vi jobber nå med å utvide tilbudet til å gjelde i hele Viken fylke. Målet er å sikre at alle elever i Viken, uavhengig av funksjonsvariasjon, skal få kunst- og kulturopplevelser på sine premisser.

Program for tilrettelagt 2022/23