Elever på Mysen vgs. Foto: Tanja Steen/DKS Viken

Om DKS tilbudet

Alle elever i grunnskolen og på videregående skole får tildelt faste produksjoner som skolen skal legge til rette for at elevene får delta på. I tillegg har videregående skole et bestillingstilbud. Elevene i Viken vil oppleve et mangfoldig og profesjonelt kulturtilbud både på skolen og gjennom besøk på viktige kulturinstitusjoner i fylket. Vi er mange som gjør alt vi kan for å finne de beste produksjonene og som jobber hardt for å skape samfunnsaktuelle og spennende formidlinger som treffer elevene der de er. 

For oss er det viktig å ta barn og ungdom på alvor ved å gi de kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. Samtidig er det avgjørende for oss å finne formidlere og utøvere som har en genuin interesse av å jobbe med og for barn og unge. For oversikt over hva dine elever er tildelt, se skolens kulturprogram.