Kulturvertene Victoria, Christine, Oda og Nathalie fra Vestbygda ungdomsskole. Fotot: DKSViken/Tanja Steen

Kulturvert

Kulturverter er elever som har viktige oppgaver når skolen får DKS-besøk. Som kulturvert representerer du skolen overfor utøverne, og bidrar til å skape en positiv ramme rundt arrangementene. 

Om dere ikke har kulturverter på deres skole og ønsker det, så ta kontakt med oss, så hjelper vi dere i gang. 

Kulturvertens oppgaver

Kulturvertkurs

Et tilbud til alle grunnskoler 

Hver høst arrangerer DKS Viken kulturvertkurs som gir en innføring i arrangørfaget. Målet er at skolene får et arrangørteam som blir gode på å ta imot og legge til rette for konserter, forestillinger og kunstnerbesøk fra DKS, eller skolens egne kulturarrangementer.  

Fra og med skoleåret 22/23 får alle grunnskolene i Viken tildelt kursplasser til sine elever. Kursene avvikles i løpet av september. Alle kursdeltakerne får akkrediteringsbånd og crew t-skjorte etter gjennomført kurs. Informasjon om innhold og praktiske rammer rundt kursene finner dere i Portalen fra 1. juni; Kulturvertkurs Viken 22/23.   

I filmen Bli kulturvert i Den kulturelle skolesekken får dere et innblikk i et kulturvertkurs:

Digitalt kurs 

Kulturtanken har i samarbeid med DKS Trøndelag utarbeidet en digital kurspakke; Kurs for elevarrangører i DKS. Dette er et underholdende og godt kursopplegg. Vi i DKS Viken anbefaler dette som repetisjon av, eller som et supplement til, eksisterende kulturvertkurs.  

Det er tilrettelagt for at både kulturkontakter og lærere kan gjennomføre det digitale kurset som en del av sin interne opplæring. Målgruppe er 5.-10. trinn.

Ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe.