Foto: Tanja Steen/DKS Viken

Grunnskolen

Kontaktinformasjon i DKS Viken for praktiske forhold rundt turneene:

Kontaktpersoner for tidligere Akershus + Lunner:

Ida Hasund, idaha@viken.no , tlf: 404 92 913

Mats Persson, matsp@viken.no , tlf: 958 52 322

Kontaktperson for tidligere Buskerud + Jevnaker:

Thomas André Fritsø, thomasfr@viken.no, tlf: 975 28 544

Kontaktpersoner for tidligere Østfold:

Ole Jacob Evensen, oleev@viken.no, tlf: 977 55 480

José Leguina, josel@viken.no, tlf: 922 40 493