Foto: Tanja Steen/DKS Viken

Grunnskolen

Kontaktpersoner område midt (tidligere Akershus)

Ida Hasund, idaha@viken.no , tlf: 404 92 913

Mats Persson, matsp@viken.no , tlf: 958 52 322

Kontaktperson område vest (tidligere Buskerud)

Thomas André Fritsø, thomasfr@viken.no, tlf: 975 28 544

Kontaktpersoner område øst (tidligere Østfold):

Ole Jacob Evensen, oleev@viken.no, tlf: 977 55 480

José Leguina, josel@viken.no, tlf: 922 40 493