Foto: Tanja Steen/DKS Viken

Program grunnskole og tilrettelagt 2020/21

Program grunnskole og tilrettelagt 2020/21

Programmet for grunnskolen og tilrettelagt for skoleåret 2020/21 er nå klart! DKS Viken er stolte av årets program, og vi håper det vil falle i smak. Vi gleder oss til å gi elevene nære og gode kunstopplevelser.

Det er med spenning og glede vi i år kan presentere det nye programmet gjennom den nye nasjonale Portalen levert av Kulturtanken:

Veiledning – slik finner du programmet for din skole

  1. Når du er inne på skoleportalen søker du på navnet på din skole i feltet under “Utforsk produksjoner”.
  2. Bytt mellom visningen “Produksjoner” og “Kalender”, eller filtrer i menyen til venstre for å tilpasse informasjonen. Du kan også bytte sortering mellom navn og dato i Kalendervisningen (til høyre).

Det nye nettstedet hvor programmet nå lanseres er under utvikling. Noe funksjonalitet er ennå ikke på plass. Ta kontakt hvis noe er uklart (se kontaktinfo nedenfor). Det gamle nettstedet, ksys.no, vil ikke bli benyttet videre.

DKS Viken program og korona 

Koronasituasjonen har gjort at årets program er noe komprimert tidsmessig, noe som kan bety at formidlingene periodevis kommer tett på hverandre. De fleste formidlinger for skoleåret 2020/21 er flyttet til etter høstferien. Noen også til 2021. For øvrig har vi planlagt for et tilnærmet vanlig skoleår, og krysser fingrene for at det blir færrest mulig smittetilfeller rundt om.    

Årets komprimerte program gjør også at muligheten for endringer i oppsettet er mindre enn vanlig. Det er viktig at skolene går nøye igjennom programmet, da koronasituasjonen gjør at det kan bli flere endringer enn normalt. Vi ønsker løpende dialog slik at formidlingene kan gjennomføres på en forsvarlig måte.   

Regjeringen har kommet med en klar oppfordring til kulturarrangører over hele landet om å opprettholde normal aktivitet. DKS Viken er glade for dette initiativet og ønsker å bidra til dette.  

Så langt det lar seg gjøre ønsker vi å gjennomføre programmet som planlagt, eventuelt i et tilpasset format, som for eksempel reduksjon i antall publikummere. Det er dessverre ikke rom for å utvide antall formidlingsdager.  

Oppdatert informasjon om hver enkelt formidling sendes ut ca. 2 uker i forkant av et besøk og vi tar kontakt med skolen om de siste praktiske detaljer ca. 1 uke før formidling. DKS Viken har utarbeidet en smittevernveileder, som alle utøvere gjennomgår før de kommer til skolen. 

Ta kontakt hvis det er ytterligere spørsmål knyttet til DKS og koronasituasjonen for din skole!  

Kontaktinformasjon i DKS Viken for praktiske forhold rundt turneene:

Kontaktpersoner for tidligere Akershus + Lunner:

Ida Hasund, idaha@viken.no , tlf: 404 92 913

Mats Persson, matsp@viken.no , tlf: 958 52 322

Kontaktperson for tidligere Buskerud + Jevnaker:

Thomas André Fritsø, thomasfr@viken.no, tlf: 975 28 544

Kontaktpersoner for tidligere Østfold:

Ole Jacob Evensen, oleev@viken.no, tlf: 977 55 480

José Leguina, josel@viken.no, tlf: 922 40 493