Willy og Mugisho Nhonzi holder konsert.
Foto: Jørgen Greiner/DKS Viken

Videregående skole

Den kulturelle skolesekken – Program 23-24

For skoleåret 23-24 har skolene selv fått velge om de ønsker fast program i tillegg til et bestillingstilbud. Programmet ble publisert i et Teams-møte 20. april og frist for bestillinger, samt endringer på fast program var mai.

Bestillingstilbudet vil være fordelt og klart ved skolestart. Søk opp din skole i feltet i midten og velg deretter “Kalender”. Deretter får skolene til 1. september med å melde inn eventuelle endringer eller større justeringer.

Nedenfor finner dere et redigert opptak av Teamsmøtet hvor produsentene gikk gjennom alle uttrykkene, en kortere film av presentasjonen, en PowerPoint, samt egne presentasjoner av scenekunst og film.

Se produsentene presentere bestillingstilbudet 23-24

Dette er en redigert utgave av Teamsmøtet 20. april, hvor produsentene gikk gjennom alle tilbudene og kunstuttrykkene.

Se bestillingstilbudet for VGS 2023-2024

Last ned PowerPoint-presentasjon

Bestillingetilbudet for scenekunst

Bestillingstilbudet for film

Kontaktpersoner for VGS 

For alle spørsmål om DKS i videregående skole, ta kontakt med:

Turnéansvarlig Vest (tidligere Buskerud)
Jørgen Greiner, 481 81 909, jorgeng@viken.no

Turnéansvarlig Midt (tidligere Akershus)
Bertha-Cecilie Øvergaard, 984 95 340, e-post: berthao@viken.no
Kim Jayasena Stidahl, 979 72 935, e-post: kims@viken.no

Turnéansvarlige Øst (tidligere Østfold)
Ole Jacob Evensen, 977 55 480, oleev@viken.no
Monica Leander, 932 88 877, monicale@viken.no