Kreativ Arena 2022

Rundt 200 kulturkontakter fra skolene i Viken kunne endelig samles til nettverksmøte på Sentralen i Oslo. Her var det representanter både fra grunnskole, videregående skole og et godt knippe kommunekontakter.

God start

Publikum våknet til liv da Mugisho og Willy entret scenen. De har vært på turné i DKS Viken og delte en av sangene sine med oss.

Tonje Kristensen, Fylkesråd i Viken fylkeskommune for kultur og mangfold, kom også med en hilsen til forsamlingen hvor hun ga uttrykk for hvor viktig det arbeidet vi gjør sammen er.

Engasjert statssekretær

Statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann

Statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann kom på scenen og snakket varmt og vel om betydningen av kunst og kultur for mennesker generelt, og barna spesielt.

– Før vi snakker, synger vi. Før vi skriver, maler vi. Og så fort vi kan stå så danser vi. Kulturen er viktig for oss, takk for at dere får frem disse historiene.

Han la vekt på at Den kulturelle skolesekken er med på å senke barrierer for å delta i, og bruke, kulturlivet.

– Den kulturelle skolesekken er den viktigste ordningen vi har for å spre kultur til barn, til folket, avsluttet han.

Humor

Hallvard Dyrnes

Hallvard Dyrnes fikk forsamlingen i god stemning med en smakebit av stand-upshowet han har reist rundt med til skolene i Viken. Her ble både skolene, elever, lærere og de ansatte i Den kulturelle skolesekken Viken tatt på kornet.
– Det er en god jobb dere gjør med å holde liv i dem. Det er ikke bare-bare å komme inn i et klasserom med sju sure ungdommer, proklamerte Dyrnes etter å ha vært på turné.

Han har også vært på besøk med showet sitt for innsatte i fengsler i Viken og funderte over hvilken vei karrieren var i ferd med å ta.

– Det er første gang jeg har opplevd at noen har blitt dømt til å høre meg snakke, oppsummerte han.

Publikum under Kreativ Arena 2022

Hva er en kvinne?

Videre fikk vi møte Marin Håskjold, regissøren bak filmen «Hva er en kvinne?». Filmen handler om en diskusjon som oppstår i en damegarderobe i det en transkvinne blir bedt om å gå ut. En i garderoben mener at det å være kvinne, ikke er noe man kan bli, men noe man er født som. Diskusjonen eskalerer fortløpende ettersom flere blander seg inn. Alle med forskjellige tanker om hva en kvinne er.

Håskjold fortalte om motivasjonen for å lage nettopp denne filmen.

– Jeg håper filmen kan dra oss i riktig retning der vi kan ha en sunn, åpen dialog hvor alle kan føle seg trygge. La oss slippe å argumentere for vår egen eksistens. Hovedkarakteren i filmen vil bare bade, men havner plutselig i en politisk debatt.

Marin Håskjold, regissøren bak filmen “Hva er en kvinne”

Hva kan man vise elevene?

Etter filmvisningen snakket Marin Håskjold med Johannes Hafnor, leder for produksjonsenheten i DKS Viken, om hvordan man bør presentere en slik film for elevene. Alle i salen fikk også være med og komme med innspill, tips og råd om hvordan man kan forberede elevene og også ta debatten i klasserommet. I filmen finner vi polariserte syn som spissformuleres, og flere i salen kommenterte at dette også kan fungere som rollespill som elevene kan forsøke seg på i klasserommet.

Marin Håskjold, regissøren bak filmen “Hva er en kvinne” sammen med Johannes Hafnor fra DKS Viken

Tilrettelagte kulturproduksjoner

Sebastian og Nasser med produksjonen “Balanse”

Etter pausen tok Sebastian Tjørstad og Nasser Mhende oss med inn i danseforestillingen «Balanse». De to har danset sammen i ti år og er begge engasjert i at alle unge bør bli eksponert for kultur, og vise at man får til ting, selv om man er annerledes.

Kim Stidahl tok oss med inn i tilbudet DKS Viken har for elever med behov for tilrettelegging. Sammen med Katrine Kirsebom, scenekunstprodusent i DKS Viken, har han gode erfaringer med å finne kulturtilbud til både hele skoler og baser som kan ha behov for det.
– Vi jobber tett med skoler, musikkterapeuter og andre fagfolk. Har dere elever som kunne ha utbytte av dette, ta kontakt med oss. Vi ønsker flere skoler på lista vår! Avsluttet Stidahl.

Barnebokbad

Forfatter Ingeborg Arvola bokbades av elevene Emrah, Nico og Marie fra Bergerbakken skole

Neste på posten var elever fra 6. trinn på Bergerbakken skole i Jevnaker som bokbadet forfatter Ingeborg Arvola om boka om Buffy By. Elevene hadde hørt høytlesning av boka i forkant, og jobbet med å kategorisere spørsmål til Arvola etter modell fra Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard. Seansen ble oppsummert av litteraturprodusent Eldrid Johansen fra DKS Viken som roser prosjektet der elevene får delta aktivt i forfattermøtene.

Emrah og Nico, elever fra Bergerbakken skole
Elever fra Bergerbakken skole og litteraturprodusent Eldrid Johansen fra DKS

Kulturdråpen

Monica Leander, ansvarlig for Kulturdråpen

Monica Leander, ansvarlig for Kulturdråpen fortalte om sitt arbeid med kultur i rusinstitusjoner og fengsler i Østfold. Etter flere års gode erfaringer ønsker hun å utvide ordningen. Vi fikk også høre om de gode erfaringene med kultur og korsang fra lederen ved rusinstitusjonen Phoenix Haga, Terje Turøy.

Avslutningsvis fikk vi også høre koret fra Phoenix Haga i aksjon med dirigent André Kristoffersen.

Koret fra Phoenix Haga

Kulturverter

Sist men ikke minst fikk vi et nærmere møte med kulturvertene som hadde jobbet med Kreativ Arena gjennom hele dagen. Vi hadde sett dem rigge, gjøre sceneskifter, jobbe som inspisienter med mer, og nå var tiden kommet for å høre mer om jobben de gjør. Victoria, Christine, Oda og Nathalie fra Vestbygda ungdomsskole i Fredrikstad kom sammen med kulturkontakt Linda Skarpnord på scenen og fortalte om hvordan de har tatt i bruk kulturvertene ved skolen som en ressurs når de får besøk fra Den kulturelle skolesekken. Vertene er med og letter oppgavene til skolens kulturkontakt og de er et viktig bindeledd mellom medelevene og kunstnerne som kommer til skolen.

Vi takker alle som kom og delte denne viktige dagen med oss, og håper vi snart kan treffes igjen!

Kulturvertene Victoria, Christine, Oda og Nathalie fra Vestbygda ungdomsskole

Øverste bilde: Mugisho og Willy.

Alle foto: Tanja Steen/DKS Viken