Mugisho og Willy under Kreativ Arena (Foto:DKS Viken/Tanja Steen)

Kulturkontakt

Kulturkontakten legger til rette for kunst- og kulturopplevelser fra Den kulturelle skolesekken. Dette betyr å ha oversikt over når arrangementene gjennomføres og legge til rette for besøk.  

En sentral oppgave er å involvere ledelse og øvrige ansatte på skolen slik at alle i fellesskap innlemmer DKS-besøkene i skolens årshjul. Kulturkontakten er også ansvarlige for å organisere og følge opp kulturverter. 

Verktøyark – veileder for kulturkontakter

I denne veilederen finner du informasjon som kan være til god hjelp i arbeidet. Den er laget i samarbeid mellom DKS Viken og Kulturtanken:

Håndbok for kulturkontakter

Håndboken er laget av DKS Viken og viser en videre innføring i oppgavene som følger med vervet:

Hvordan er det å være kulturkontakt

På Kulturtankens side Kulturkontakt – en essensiell rolle kan du lese seks intervjuer med kulturkontakter landet rundt. De forteller om gleder og utfordringer ved det å være kulturkontakt.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du lurer på noe. 

Lykke til med arbeidet! 

Publikum under Kreativ Arena på Sentralen 2022. En samling for kommune -og kulturkontakter fra hele Viken. (Foto: DKSViken/Tanja Steen)