Elever på konsert med "Høgg ned treet" under Marked for musikk. Foto: Jørgen Greiner

Kulturkontakt

Du som kulturkontakt har en viktig rolle i gjennomføringen av et kulturarrangement på din skole. Du er et viktig bindeledd mellom oss i DKS Viken, skolen og utøver som kommer på besøk. Det betyr å:

  • ha ansvar for praktisk gjennomføring av DKS-arrangementet på din skole.
  • ha oversikt over når arrangementene gjennomføres, og legge til rette for besøk.
  • informere lærere og øvrige ansatte på skolen slik at alle i fellesskap innlemmer DKS-besøkene i skolens årshjul (legg inn html link, hopp ned til avsnittet).
  • organisere og følge opp kulturverter.

Kulturkontaktens oppgaver

Håndbok for kulturkontakter

DKS Viken har også samlet kulturkontaktens oppgaver i en “Håndbok for kulturkontakter”. Her finner du også informasjon som du finner på våre sider Skolen som kulturarrangør, kulturvert og lærer.

Last ned “Håndbok for kultukontakt som pdf, eller les den her på ISSUU.

Ressurssider for kulturkontakter

Veileder for kulturkontakter

Kulturtanken har utarbeidet en mer detaljert “Veileder for kulturkontakten”. Innholdet er laget i samarbeid mellom kulturkontakter og DKS-planleggere fra hele landet. Du finner den på Kulturtankens nettside Veileder for kulturkontaken. Der finner du også veilederen nedlastbar som pdf.

Erfaringer som kulturkontakt

På Kulturtankens side Kulturkontakt – en essensiell rolle kan du lese seks intervjuer med kulturkontakter landet rundt. De forteller om gleder og utfordringer ved det å være kulturkontakt.