Kulturverter og Ravi på Vardåsen skole. Foto:Tanja Steen/DKS Viken

Kulturkontakt og kulturvert

Kulturkontakt

Alle skoler har en kulturkontakt som er kulturansvarlig på sin skole. Kulturkontakten har oversikt over når arrangementene kommer på besøk og sørger for å involvere ledelsen og øvrige ansatte på skolen, slik at alle i fellesskap sørger for at DKS-besøkene innlemmes i skolens øvrige planer og årshjul. Kulturkontaktene er også ansvarlig for å organisere ordningen med kulturverter på sin skole. DKS Viken har utarbeidet en håndbok der vi har samlet relevant informasjon.

På Kulturtankens side Kulturkontakt – en essensiell rolle kan du lese seks intervjuer med kulturkontakter landet rundt. De forteller om gleder og utfordringer ved det å være kulturkontakt.

Kulturvert

Kulturverter er elever som har viktige oppgaver når skolen får DKS-besøk. De representerer skolen overfor utøverne, og i tillegg skal kulturvertene bidra med å skape en positiv ramme rundt arrangementene.

Kulturvertkurs

Hver høst arrangerer DKS Viken kulturvertkurs (fra og med skoleåret 22/23). Kursene gir en innføring i arrangørfaget og skolen setter sammen et arrangørteam som blir spesialister på å ta imot og legge til rette for konserter, forestillinger og kunstnerbesøk fra DKS, eller skolens egne kulturarrangementer. Alle kursdeltakerne får akkrediteringsbånd og crew t-skjorte ved gjennomført kurs.