Er du kulturkontakt?

Kulturkontaktene er våre viktigste ambassadører for Den kulturelle skolesekken inn mot sitt nettverk; det være seg skolen, lærere, ledelsen, elevene eller kommunen.

Kulturkontakten er en utvalgt ansatt eller leder ved hver skole som har hovedansvaret for kontakten mellom skolen, Den kulturelle skolesekken i Viken og kunstnerne/utøverne som kommer på besøk. Rollen som kulturkontakt er viktig for å kunne skape et godt og inspirerende kunst- og kulturmøte.

Skolens kulturkontakt har derfor både en spennende og ansvarsfylt oppgave. Når det gjelder å utnytte DKS-besøkene, vil det alltid være snakk om hva man har tid til å prioritere i en travel skolehverdag, men en aktiv kulturkontakt kan bidra til å skape grunnlaget for de magiske øyeblikkene mellom elever og kunstnere.

Kulturkontaktens oppgaver

 • Holde seg orientert om tilbudet fra DKS Viken
 • Videreformidle og sikre informasjon til klasselærere om aktuelle produksjoner.
 • Samarbeide med eventuelle kulturverter/elevarrangører og fordele ansvarsoppgaver.
 • Sørge for at alt praktisk er tilrettelagt før besøket.
 • Ta imot kunstnerne og vise dem til lokalene de skal bruke.
 • Presentere kunstnerne for elevene når det er en større forestilling, og for klasselærerne når tilbudet er klasseromsbesøk.
 • Være en aktiv kontaktperson for DKS Viken og kunstnerne. Dette innebærer også å sjekke og oppdatere kontaktinformasjon for skolen og kulturkontakten.

Noen enkle tips

 • Besøkene fra Den kulturelle skolesekken bør legges inn i skolens planer.
 • Elever egner seg ypperlig som kulturverter/elevarrangører! En del skoler har fått kurs i dette. Er du interessert i å få til dette på din skole kan du ta kontakt med oss.
 • Lag gjerne egne presentasjoner for kollegiet og elever, for eksempel i samarbeid med elevrådet.
 • La informasjonen om kunstnerbesøk på skolen være lett tilgjengelig på lærerrom, oppslagstavler og lignende.
 • Avklar lærerens rolle under forestillingen. Er læreren publikum på linje med elevene? Hvem griper inn hvis det skulle oppstå uro?
 • Når dere velger lokale for de enkelte DKS-besøkene, husk kravet om universell utforming. Alle skal ha tilgang til lokalet, og det skal være tilrettelagt for alle når det gjelder lys- og lydforhold.

Les intervjuer om det å være kulturkontakt her