Hva vil det si å være kulturkontakt?

Som kulturkontakt er du det viktigste bindeleddet mellom skolen, Den kulturelle skolesekken og utøverne. Takk for at du har påtatt deg dette oppdraget!

Du sørger for å videreformidle informasjon og bidrar til praktisk, faglig og sosial tilrettelegging.

Kulturkontakten har oversikt over når DKS-utøverne kommer på besøk og sørger for å involvere ledelsen og øvrige ansatte på skolen.

Kulturkontaktens oppgaver

På Kulturtankens side Kulturkontakt – en essensiell rolle kan du lese seks intervjuer med kulturkontakter landet rundt. De forteller om gleder og utfordringer ved det å være kulturkontakt.

Les også: