To menn kledd i hvite klær står på scenen med lysinstallasjoner i forskjellige farger.
Foto: Erik Brandsborg

Kulturkontakt

Som kulturkontakt er du det viktigste bindeleddet mellom skolen, Den kulturelle skolesekken (DKS) og utøverne. Takk for at du har påtatt deg dette oppdraget!

Med Osloskolens 90 000 elever er det helt avgjørende at skolen har en kulturkontakt i rollen som ambassadør for DKS. Du sørger for å videreformidle informasjon og bidrar til praktisk, faglig og sosial tilrettelegging. Kulturkontakten har oversikt over når DKS-utøverne kommer på besøk og sørger for å involvere ledelsen og øvrige ansatte på skolen, slik at DKS-besøkene innlemmes i skolens øvrige planer og årshjul.

DKS har fått en helt ny veileder for kulturkontakter. Last ned veilederen her.


Vi har også et Teams for kulturkontakter, med en kanal for barnetrinn, en for ungdomstrinn og en for videregående trinn. Der formidles informasjon, DKS annonserer ledige tilbud og du kan få svar på spørsmål. Det er åpent for både kulturkontakter og lærere og be om tilgang: DKS teams

På Kulturtankens side Kulturkontakt – en essensiell rolle kan du lese seks intervjuer med kulturkontakter landet rundt. De forteller om gleder og utfordringer ved det å være kulturkontakt.

Kulturkontaktens oppgaver

Les også: