Bilde av gutt bakfra
Foto: Marte Glanville

Lærer

Læreren er uvurderlige for at et besøk fra Den kulturelle skolesekken skal være vellykket. I møte med kunst og kultur er lærerne viktige rollemodeller for elevene.

Hvordan læreren oppfører seg før, under og etter et arrangement kan være med på å legge til rette for gode kunst- og kulturopplevelser for elevene. Gjennom å forberede og informere elevene kan dere sammen skape en positiv forventning til den opplevelsene dere skal dele med hverandre.

Lærerens rolle

Les også: