Verksteder og tilrettelagte produksjoner

Det vil variere fra år til hvor mange verksteder og tilrettelagte produksjoner vi kan tilby skolene, og til hvilke målgrupper.

Verksteder

Verkstedsmenyen er sammensatt av produksjoner innen forskjellige kulturuttrykk, med varighet fra én eller flere dager. Det forutsettes at skolen er kjent med omfang og eventuelle tekniske behov, før interesse meldes.

I en gitt periode på våren (som regel april) kan skolene melde interesse for verksteder for kommende skoleår. I løpet av juni publiserer vi skolenes kulturkalender. Da vil skolene også få svar på om de har fått ønsket verksted.

Tilrettelagte produksjoner

Tilrettelagte produksjoner tildeles av DKS Oslo etter at spesialskoler og spesialavdelinger har fått mulighet til å melde interesse via en Forms, som sendes med en e-post fra oss. Dette skjer i løpet av våren.

Kontakt oss om skolen din har spesialavdeling som ønsker å delta på tilrettelagte produksjoner.