Mennesker som er kledd ut som maur. Går ute i en by-park.
Foto: Polyglot

Fast program, grunnskolen

DKS i skolens oppdrag

  • Kulturmøtene er viktig i seg selv, og står på timeplanen i et dannelsesperspektiv, forankret i opplæringslovens verdigrunnlag
  • Kulturmøtene kan være en ressurs i realiseringen av skolens mål, både i og på tvers av fag

Tildelte produksjoner


1. – 2. trinn
– En scenekunst-forestilling er tildelt og kommer til skolen
– En skolekonsert er tildelt og kommer til skolen
– For de fleste er en supplerende produksjon tildelt. Kulturuttrykk og type produksjon vil variere fra skole til skole

3. trinn
– Go’ bok, del 1 gjennomføres på skolen, i hovedsak om høsten. Del 2 gjennomføres på biblioteket om våren.
– En skolekonsert er tildelt, og kommer til skolen
– For de fleste er en supplerende produksjon tildelt. Kulturuttrykk og type produksjon vil variere fra skole til skole

4. trinn
– besøk til Bymuseet
– En skolekonsert er tildelt, og kommer til skolen
– For de fleste er en supplerende produksjon tildelt. Kulturuttrykk og type produksjon vil variere fra skole til skole

5. trinn
– Konsert i konserthuset med Oslo-Filharmonien
– En skolekonsert er tildelt, og kommer til skolen
– Halve trinnet får besøk i Rådhuset
– For de fleste er en supplerende produksjon tildelt. Kulturuttrykk og type produksjon vil variere fra skole til skole

6. trinn
– Møt!omvisning og forestilling (hvis mulig) på en scenekunstinstitusjon
– En skolekonsert er tildelt, og kommer til skolen

7. trinn
– Besøk til Munchmuseet
– En skolekonsert er tildelt, og kommer til skolen
– For de fleste er en supplerende produksjon tildelt. Kulturuttrykk og type produksjon vil variere fra skole til skole

8. trinn
– Stumfilmkonsert, på Cinemateket
– En konsert eller scenekunst-forestilling er tildelt, og kommer til skolen
– Supplerende produksjon er tildelt. Kulturuttrykk og type produksjon vil variere fra skole til skole

9. trinn
– Forfatterbesøk om høsten, kommer til skolen
– Oslo Pix ung, filmfestival om våren på kino
– En konsert eller scenekunst-forestilling er tildelt, og kommer til skolen

10. trinn
– En konsert eller scenekunst-forestilling er tildelt, og kommer til skolen
– Supplerende produksjon er tildelt. Kulturuttrykk og type produksjon vil variere fra skole til skole