En gutt med caps bakfra. På ryggen av t.skjorten står det "kulturvert"
Foto: Marte Glanville

Elev

Elevarrangørkurs – vil du bli en god arrangør? Ny påmelding for høsten 2024

Elevarrangørkurs høsten 2024

Når: 5.-7. trinn: 26. september eller 9. oktober kl. 9.30-13.30
          8.-10. trinn: 25. september kl. 9.30-14.00
Hvor: Voldsløkka kulturstasjon
Hvem: 4-5 elever fra hver skole, i følge av 1-2 voksne 
Be læreren din om å søke her: https://forms.office.com/e/3V2cs02Khw
Påmeldingsfrist: 10. juni

Målet med kurset  

Målet med kurset er å gi elevene og de voksne verktøy og opplæring i å planlegge, gjennomføre og evaluere kulturarrangementer fra Den kulturelle skolesekken, i tillegg til egne arrangementer.  

Innhold i kurset 

Kreativitet, kritisk tenkning og refleksjon er viktige elementer i arbeidet med å planlegge og gjennomføre et arrangement. Kurset tar utgangpunkt i et DKS-arrangement som skjer på hver enkelt skole, og fokuserer på viktigheten av å fordele roller og samarbeide godt. Gjennom praktisk arbeid og oppgaver får elevene mulighet til å forstå sammenhenger og bruke det de lærer i reelle situasjoner. Elevene lærer å ta ansvar, organisere og samarbeide på tvers av klasser og trinn. 8.-10. trinn får også mulighet til å planlegge sitt eget arrangement. 

Del 1: Kursmed veilederefra Miniøya på Voldsløkka kulturstasjon

Elevene får innføring i hva det vil si å være arrangør på sin skole og oppgaver rundt tema. Det blir servert lunsj .

De voksne får en egen kursdel med tips om hvordan veilede elevarrangørene, og erfaringsdeling med andre. Den voksne som følger, bør derfor være den som skal følge opp arrangørteamet videre. 

Del 2: Oppfølgingog veiledning

Etter kurset kommer Miniøyas veiledere til hver enkelt skole for å følge opp arrangørgruppa inn mot selve gjennomføringen av valgt arrangement. Tilpasses den enkelte skoles behov.

Del 3: Veien videre (kun 8.-10. trinn) 

Evaluering av endt arrangement på egen skole og mulighet for å fordype seg i temaer elevene selv er interessert i. Elever som foretrekker praktiske oppgaver, kan få opplæring med kvalifisert fagpersonell innen blant annet produksjon og teknikk. Tilpasses den enkelte skoles behov.

I tillegg tilbys elevene mulighet til å jobbe frivillig på arrangementer i regi av Miniøya. 

Kontaktinformasjon 

Miniøya: Kaja Gunnufsen, kaja@minioya.no, 959 71 641  

DKS:  Nina Buflaten Ursin, nina.ursin@osloskolen.no, 960 91 835 og Anders Gaarder Karterudseter, anders.karterudseter@osloskolen.no, 960 91 803