Et fotografi av en kvinne med hijab. Samme kvinne ligger ved siden av fotografiet

SKUP

SKUP gir skolen mulighet til å jobbe med mål og utfordringer gjennom et kunstprosjekt, og kan være et bidrag i realiseringen av LK20 på skolen. Les mer i SKUP-rapporten fra 2021 her: SKUP-rapport 2021

Søke om å delta

Utlysning for skoleåret 2023-24 blir publisert i desember med frist medio februar. Beskjed og utlysning blir sendt til alle kulturkontakter, og publiseres på våre hjemmesider og i vårt DKS teams. Søknader og tilslag om å bli SKUP-skole behandles i løpet av vår-semesteret.  

Søknadsskjema for 2023-24 finner du her

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Mål

  • Positive endringer på faglige- og sosiale mål eller definerte utfordringer
  • Utvikle elevenes skapende evner og nysgjerrighet og motivasjon for læring
  • Kompetanseutvikling for lærere
  • Bidra til skolens arbeid med LK20

Delmål

  • Dybdelæring og elevaktiv læring
  • Estetiske læringsprosesser får en naturlig plass på skolen
  • Bidra i skolens arbeid i og på tvers av fag

Struktur og økonomi

SKUP-skolene innvilges inntil kr 75 000,- til kulturaktør. Og skolen mottar veiledning fra universitets- eller høyskolemiljøet, som følger opp prosjektet. Veilederen bidrar til å finne en samarbeidspartner fra det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Viktigste pådriver er skolen selv, fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Skolens ledelse må være med gjennom hele prosjektet.

Skolen sender inn refusjonsskjema mot slutten av skoleåret, og får refundert gjennom internfakturering.