To hender på en leirklump

Bonusproduksjon

Bonusproduksjon er et selvvalgt arrangement eller prosjekt som grunn- og videregående skoler kan få kulturmidler til å gjennomføre.

Søke om Bonusproduksjon

  • Skolens ledelse, lærere eller elever kan søke (elever må søke i samarbeid med en lærer)
  • Ingen frist, søknad kan sendes hele skoleåret så lenge det er midler. Svarfrist på 3 uker
  • Skolen kan søke om midler til én bonusproduksjon per semester, eller for maks 100 000,- per år.

Søknadskjema finner du her

Søknadens innhold

Beskriv hva, hvor, når og relevans for elevgruppen. Dersom du kan vise til at opplegget innebærer kompetanseoverføring for lærer vil dette bli tillagt vekt, men er ikke et krav. Informasjon om utøvere kan være cv, webadresse, referanser, vimeo eller bilder.

Ordinære satser og vilkår for DKS følges. Dersom det er utlegg for billetter eller opplegg fra en kulturinstitusjon, følges institusjonens priser. Søknader på mer enn Kr 20 000,- skal vedlegges et enkelt budsjett, signert av rektor, det kan maks søkes om Kr 50 000,-.

Tildeling

Eksempler på Bonusproduksjoner som kan få tilslag er teaterbilletter, at elevene lager en operaforestilling ved hjelp av profesjonell sanger og skuespiller, innleie av forfatter for å lage litteraturuke på skolen, forestilling på skolen, med mer.

DKS dekker ikke innkjøp eller leie av utstyr, premier, gaver/blomster.

Skolens ansvar

  • Inngå avtale med gjeldende aktører
  • Tilrettelegge praktisk og faglig
  • Betale for produksjonen, DKS refunderer i etterkant
  • Rapportere på bruk av midlene i rapportskjema (tar 5-10 minutter).

Refusjon av utlegg

  • Utleggene refunderes gjennom internfaktura når rapport er mottatt
  • Friskoler sender vanlig faktura, ikke refusjonsskjema

Spørsmål om Bonusproduksjon kan sendes til brita.meland@osloskolen.no