Silhuett av person med armene opp. Oransje bakgrunn.
Foto: Antero Hein

Håndbok for utøvere

For å gjøre det enklere å følge opp turnèplanleggingsfasen og gjennomføring av turnè har Kulturtanken utviklet en app for utøvere i Den Kulturelle skolesekken.

I appen har du lett tilgang til dine forslag og relevant informasjon om turneen som tidsplaner, kart og kontaktinformasjon. Her vil du også finne kommunikasjonen du har med DKS-planleggere via meldingssystemet i portalen.

Last ned appen DKS Utøver i App store og Google Play

Appen er utviklet for utøvere og kulturinstitusjoner i DKS-ordningen.