Mann som hopper ute. Bildet er tatt mens mannen er i lufta.
Foto: Aleksander Ramsland

Vilkår, satser, lønn og faktura

DKS Oslo følger rammeavtalen som er fremforhandlet av KS og Creo, (ASA 4401). Siste reforhandling av avtalen ble kunngjort 08.juni 2022.

Prissetting av DKS-oppdrag 2022-23

Når DKS Oslo inngår avtale med utøver eller kulturinstitusjon om oppdrag, kan pris fastsettes som under:

  1. Honorarbasert pris – Rammeavtalen gjelder
  2. Pakkepris – jf. f.eks. Scenekunstbrukets priser
  3. Institusjonspris – kulturinstitusjoner med egne tariffavtaler

Honorarbasert pris fra 1.aug – 2022

  • Dagsats næringsdrivende: Kr 5342,-
  • Dagsats frilansere: Kr 4682,-

DKS Oslo følger rammeavtalen som er fremforhandlet av KS og Creo, (ASA 4401). Siste reforhandling av avtalen ble kunngjort 08.juni 2022.

Standard avtalevilkår utøver 2022-23

Standard avtalevilkår for institusjoner 2022-23

Vi gjør oppmerksom på at verken næringsdrivende eller frilans lønnstaker er ansatt i et arbeidstakerforhold, og selv står ansvarlig for utvidede sykepengeforsikringer. Se NAV sin informasjon om forsikringer her:
– sykepenger og fødselspenger
– generelt om forsikringer