Bilde fra scenekunstproduksjonen Agentene og det sjukt farlige oppdraget
Foto: Morten Bendiksen

Satser, lønn og faktura

Når DKS Oslo inngår avtale med utøver eller kulturinstitusjon om oppdrag, kan pris fastsettes på tre ulike måter:

 1. Honorarbasert pris: rammeavtalen som er fremforhandlet av KS og Creo gjelder.
 2. Pakkepris: jf. f.eks. Scenekunstbrukets priser
 3. Institusjonspris: kulturinstitusjoner med egne tariffavtaler

Honorarbasert pris fra 1. august 2024

 • Dagsats næringsdrivende: Kr 5 913,-
 • Dagsats frilansere: Kr 5 079,-
 • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon, per time:
  Næringsdrivende: kr. 823,-,
  Frilans: kr 707,-

Honorarbasert pris skoleåret 2023/24

 • Dagsats næringsdrivende: Kr 5 620,-
 • Dagsats frilansere: Kr 4 826,-
 • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon, per time:
  Næringsdrivende: kr 782,-
  Frilans: kr 685,-

Sende faktura eller lønnsskjema til DKS Oslo