Bilde av kvinne som spiller på saksofon
Foto: Frøy Aagre

Om programmet

Utforsk programmet

Gå til programutforskeren for å navigere i programmet

  1. Søk på en bestemt produksjon eller skole
  2. Velg mellom visning av produksjoner eller kalender
  3. Åpne vis filter for å
    • velge målgruppe og/eller kulturuttrykk
    • nullstille for å gå ut av en valgt skole eller produksjon

Fast program grunnskolen

Nytt i år er at valgfri og fast meny for grunnskolen er slått sammen. Alle produksjonene er tildelt uten påmelding. Se produksjoner og kulturkalender i programutforskeren.

Valgfritt program videregående skole

Programmet til videregående er i sin helhet valgfritt, og vektlegger i stor grad delte opplevelser. Påmelding kan gjøres hele skoleåret, merk at først til mølla gjelder, og at tildeling blir gjort med en gang. For påmelding gå til portalen. Se produksjoner og kulturkalender i programutforskeren.

Verksteder og tilrettelagt

Verksteder med varighet én eller flere dager er valgfrie for grunn- og videregående skole. Det er også produksjonene som er tilrettelagt for spesialgrupper. For påmelding gå til portalen. Se produksjoner og kulturkalender i programutforskeren.

Bonusproduksjon

Kulturkontakter og lærere i grunn- og videregående skole kan søke midler til egenvalgt kulturopplevelse. Før en eventuell tildeling, vil DKS Oslo vurdere om produksjonen tilfredsstiller kvalitetsprinsippene. For å søke om Bonusproduksjon gå til portalen.

SKUP

Kulturkontakter og lærere i grunn- og videregående skole kan søke om å bli SKUPskole. SKUP er elevaktive utviklingsprosjekter der kunst benyttes som metode. SKUPskoler får tildelt midler til samarbeid med profesjonell kulturaktør, og mottar veiledning fra universitets-/ høyskolesektor. Egen utlysning med søknadsfrist publiseres i november/desember.