Min side – skole

Min side – skole

Skolene kan bruke verktøyet til å

  • lese informasjon om tilbudene fra Den kulturelle skolesekken til egen skole
  • gi tilbakemeldinger og evalueringer før, under og etter en hendelse
  • På sin egen «skoleside» kan skolen se sitt DKS-program på en god og oversiktlig måte
  • Skolen kan enkelt oppdatere og kvalitetssikre skoledata og elevtall på sin egen skole
  • Skolen kan enkelt legge inn informasjon om «arenaer»/rom på skolen og oppdatere denne
  • Flere enn kulturkontakten har mulighet til å melde seg på eller bestille hendelser der det er aktuelt