Rapportering og Evaluering

Rapportering

Du sparer tid gjennom

  • at data som skal innrapporteres i stor grad finnes i portalen og leveres automatisk
  • samlet tilgang til data gir mulighet for automatisk genererte rapporter og statistikker

Du får mulighet til å

  • rapportere på en enklere måte enn tidligere

 


Gode rapporter og samling av data er viktig for kommunene og fylkeskommunene, både for å utvikle ordningen og for å følge opp programmeringen av DKS-tilbudet på en god måte. Digitalisering av rapporteringsprosessene representerer et nytt potensial for datafangst, strukturering, presentasjon og analyse. Dataene som samles inn legger også grunnlaget for nasjonal statistikk på kulturfeltet. En ny rapporteringsmodul vil dermed sikre SSBs Norsk Kulturbarometer, Kulturindeksen og andre som i dag benytter seg av data om DKS tilgang til data av høyere kvalitet.

Evaluering

Du sparer tid gjennom

  • å samle inn evalueringer fra skolene og utøvere via portalen

Du får mulighet til å

  • ta kontakt med andre enheter der produksjonen har vært på turné allerede

 


Evalueringsflaten skal muliggjøre tilbakemeldinger fra skole, utøvere og fagråd som kan følge produksjonene videre i portal og fagsystemet.