Forslag og planlegging

Forslag og planlegging

Du sparer tid gjennom

  • én arbeidsflate til planlegging og budsjettering
  • å få oversikt over alle forslag som er meldt inn for programmering i DKS via portalen
  • søke i forslagene via søkekategorier eller fritekst
  • se om, hvor og når en produksjon er programmert

Du får mulighet til å

  • tilrettelegge produksjoner for aktuelle målgrupper i dialog med forslagsstillerne
  • Se hvor produksjonen har vært programmert tidligere

Du kan enkelt

  • budsjettere produksjoner samlet og enkeltvis
  • lage kataloger over programmet definert ut i fra kategorier du selv velger
  • ta kontakt med utøvere via meldingssystemet i portalen
  • informere skolene om planlagt program