Balanse

arrow_back Produksjoner

To dansere med ulike kropper snakker sammen gjennom dans og kroppen. Hvordan er de like og hvordan er de forskjellige? 

Kan de finne balansen sammen selv om de er veldig forskjellige? Er det sånn at de er ganske like, selv om de ser veldig forskjellig ut og kommer fra ulike verdener. Kan du ta større sjanser enn du tror?
Sebastian er født uten armer og bein, men Nasser har to armer og to bein. Sebastian er norsk, Nasser er fra Zimbabwe. De har lagd en forestilling om sitt møte med hverandre, om det å  danse sammen og alene.

Se videohilsen fra utøverne. 


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

ja, gjerne 2-4 kulturarrangører fra skolen som kan hjelpe å bære inn og sette opp utstyr i gymsal.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

100

Oppriggingstid

60 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Gymsal eller lignende

Antall utøvere

3

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Gymsal er ønsket arena. Elevene skal sitte i en stor sirkel som utøverne danser inni. Er det mer enn 50 elever må det lages to sirkler. Varigheten på 45 min. er inkludert 10 min. til en samtale med utøverne i etterkant.

Transportbestillinger
Skolene bestiller selv transport når det er nødvendig ved hjelp av vårt rekvisisjonsskjema. Viktig info om merking av faktura ligger i merknadsfeltet i turnéplanen.

Ukeplantekst
Denne uken er Balanse på turné for Den kulturelle skolesekken i Nordland og kommer snart på besøk til vår skole. Les mer om dette på www.dksnordland.no.

Promotering
Benytt gjerne bilder og video som ligger øverst på denne hjemmesiden. Vi oppfordrer skolen til å la kulturarrangørene stå for promoteringen.

Vårt mål
DKS Nordland tilbyr et mangfoldig program av høy kvalitet med mål om å engasjere, inspirere og utfordre. Vi legger vekt på kunstens egenverdi; kunsten rører ved oss på uventet vis og gir rom for utvikling og nye impulser. Vi håper at programmet setter spor hos unge øyne, hjerter og sinn!

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Nasser Mhende

Sebastian Tjørstad

Hans-Martin Myhrvold Basmoen

Andre medvirkende

Gruppenavn

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe


 

Produksjonen kan bidra til:

  • å demonstrere at kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen. ( 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang )
  • å fremme verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. ( 1.1 Menneskeverdet )
  • å støtte skolens ansvar for å ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes. ( 1.1 Menneskeverdet )
  • å vise at i en tid der befolkningen er mer sammensatt enn noen gang, og der verden knyttes tettere sammen, blir språkkunnskaper og kulturforståelse stadig viktigere.  ( 1.2 Identitet og kulturelt mangfold )

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Gry Løvmo, tlf: +47 98 41 92 11, e-post: grylov@nfk.no

Produsent/fagansvarlig

Aud Kristine Horseng , tlf: +47 90 96 07 37, e-post: audhor@nfk.no

Kontaktperson utøver

Sebastian Tjørstad, tlf: +47 92 29 00 77, e-post: sebtjorstad@hotmail.com