Capiche

-en forestilling som ikke hører på noen !

arrow_back Produksjoner

Tre veldig, veldig viktige voksne skal løse et veldig, veldig, VELDIG! viktig problem. Det går selvfølgelig helt etter planen. Eller – hva var nå egentlig planen? Og hva var problemet?bKommunikasjonen viser seg å være vanskelig, og det blir ikke enklere av at alt og alle slår seg vrang i forvirringen som oppstår når de ikke forstår hverandre.

«Capiche?!» handler om hva som skjer når man ikke klarer å gjøre seg forstått. Forestillingen er basert på samtaler med barn på mellomtrinnet som har delt sine tanker om hvordan det føles å ikke bli hørt, og hva det er de voksne ikke skjønner.

Forestillingen er fysisk, taktil, visuell, morsom, tullete og alvorlig og bruker både tegnspråk og talespråk - men du trenger ikke å både skjønne tegnspråk og høre talespråk for å forstå handlingen.

«Capiche?!» er et samarbeidsprosjekt mellom Unge Viken Teater og Teater Manu. Regien er ved Rebekka Nilsson og scenografi og kostymer er ved Silje Sandodden Kise.

Tekst til ukeplanen: Elevene får besøk av teaterforestillingen «Capiche?!» som handler om kommunikasjon. Hva skjer når alt og alle slår seg vrang i forvirringen som oppstår når man ikke forstår hverandre? Opplevelsen leveres av Den kulturelle skolesekken i Akershus og Unge Viken Teater. 

 «CAPICHE - en forestilling som ikke hører på noen» er et samarbeidsprosjekt mellom Unge Viken Teater og Teater Manu. Regien er ved Rebekka Nilsson og scenografi og kostymer er ved Silje Sandodden Kise.

 


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

4

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

120

Oppriggingstid

120 minutter

Nedriggingstid

60 minutter

Arena/rom

Gymsal eller lignende

Antall utøvere

5

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Spilleareal 7x7x4 meter

Pssst! Kjære lærere og andre voksne!

 

I dette dokumentet følger noen refleksjonsspørsmål som er ment som samtalestartere rundt temaet kommunikasjon.

Dette materialet kan gjerne brukes i FORKANT av forestillingen, slik at dere har snakket litt om temaet før dere går inn i teatersalen. Det pedagogiske materialet kan også brukes som en igangsetter for elevene i etterkant av forestillingen – et mulig verktøy for å reflektere videre over det dere opplevde i salen. 

I forestillingen er det tre skuespillere. To av dem er hørende og en av skuespillerne er døv og benytter seg av tegnspråk. Dette kan det være fint at elevene er oppmerksomme på før dere ser forestillingen.

I forestillingen oppfordrer vi også elevene til å svare og komme med tilrop underveis. Vi synes det er gøy at elevene er aktive så lenge de ikke gjør narr av eller mobber utøverne. Skulle det skje, vil vi gjerne at dere hjelper oss med å slå ned på dette.

Vi gleder oss til å spille teater for dere på tulletegnespråk, tulletrommespråk og tulletalespråk!

God fornøyelse!

Arrangert av

Akershus fylkeskommune

Produsert av

Et teater for barn og unge

Unge Viken Teater er dedikert til målgruppene 0-25 år. Vi skal bidra til at barn og unge, og de voksne i deres liv får et best mulig teatertilbud. Dette har vi, som det eneste institusjonsteatret i Norge, stolt nedfelt i våre vedtekter.

Vi er et utviklingsteater hvor ny dramatikk, nye talenter, og ny tenkning om teater og scenekunst for det unge publikummet er basen for alt vi gjør.

Vi har en egen satsing på Teater i barnehagen, leverer til Den kulturelle skolesekken, og driver UNG TEKST som et eget prosjekt for utvikling av ny scenetekst og nye dramatikere.

 

Utøvere

Amanda Strand

Amalie Sofie Ibsen Jensen

Lius Machado

Xander Crook

Håkon Karlsen

Aino Hakala

Eskild Borgan

Benjamin Vermeulen

Mia Skjong

Maren Iglesias

lill Astrid Johannessen

Johanne Blomdal

Stine Rukan

Andre medvirkende

Gruppenavn

Ung Viken

Idé/opplegg

Unge Viken Teater

Om kunstner / utøver / gruppe

Med Aino Hakala, Amalie Ibsen Jensen, Lius Machado
Av / dramatiker ? Ide og konsept?
Regissør Rebekka Nilsson

Dramaturg Lina Killingdalen
Scenograf og kostymedesigner Silje Sandodden Kise
Designkonsulent Jonas Barsten
Komponist Alexander Crook

Hovedtolk i prøvetiden Maren Herland Iglesias
Språkkonsulent Sølvi Zuckerman
Tolkeansvarlig Anne Stordal
Kostymesyer Line Jeanette Antonsen
Produsent Sandra Sandbye
Teknisk ansvarlig Håkon Karlsen
Produsert av Unge Viken Teater i samarbeid med Teater Manu

 

 

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Ida Hasund, tlf: +47 40 49 29 13, e-post: idaha@afk.no

Produsent/fagansvarlig

Sandra Sandbye, tlf: +47 41 76 80 08, e-post: sandra@ungeviken.no

Kontaktperson utøver

Eskild Borgan, tlf: +47 95 41 40 77, e-post: eskbor@gmail.com