Tilfeldigheter satt i system - 4. trinn

DIGITAL PRODUKSJON

arrow_back Produksjoner

Denne produksjonne er digital og lenke til filmen og passord sendes per e-post via Portalen til de som har fått tildelt produksjonen skoleåret 2023/24 (dvs. 4. trinn)! Om noen skoler ikke har fått dette innen 1. september - ta kontakt med maribak@trondelagfylke.no NB! Produksjonen er lagt til en vilkårlig/fiktiv arena og på en vilkårlig dato i turnekalenderen - dere kan se den når dere ønsker det ila. skoleåret!

Tilfeldigheter satt i system (2020) er en digital produksjon der elevene møter kunstneren Annika Borg, som lager kunst med utgangspunkt i terninger, tall og tilfeldigheter. Kunstneren har laget tre verkstedsopplegg m/instruksjonsfilmer der elevene kaster terninger og eksperimenterer kreativt med tilfeldige tallkombinasjoner, tegning, farger, ord og algoritmer.

Se kortfilmene og utfør eksperimentene i klasserommet. Tilfeldigheter satt i systemer utviklet og produsert i 2020 av Trøndelag senter for samtidskunst med produksjonsstøtte fra DKS Trøndelag. Det er et tverrfaglig undervisningsopplegg i kunst og håndverk, matematikk og norsk. Innhold: 4 kortfilmer, oppgaver og lærerveiledning.


Varighet

2 timer

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

10 minutter

Nedriggingstid

10 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

VIKTIG: Linker til filmene sendes til de skolene som blir tildelt produksjonen. Det forutsettes at skolene ikke viser filmene til andre enn de som får tilbudet, skoleåret 2023-24. To uker etter at filmene er lastet ned skal alle nedlastinger slettes og det skal sendes en skriftlig bekreftelse per e-post til Amalie Marie Selvik: formidling@samtidskunst.no om at dette er gjort. Dette har med rettigheter og rettighetshavere å gjøre, både i forbindelse med selve filmene og musikken i dem.

Lenke til filmene og passord sendes per melding i Portalen til de skolene som har fått tildelt produksjonen skoleåret 2023/24! Om noen ikke har fått dette ila. første uka i september - ta kontakt med maribak@trondelagfylke.no 

Å få laget digitale produksjoner er nytt for oss i DKS Trøndelag, og dette - samtidig som vi er litt pionerfylke i så måte – gjør at vi virkelig håper at dere vil bruke to minutt på en liten Questback som vi har laget og dere finner her: https://response.questback.com/trfk/azpn1tvx2v  Det er særdeles viktig for oss med tilbakemeldinger, det er jo dere - skolene og elevene - vi har laget dette tilbudet for. 

Arrangert av

Trøndelag fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Andre medvirkende

Gruppenavn

Annika Borg og Trøndelag senter for samtidskunst

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Marit Bakken, tlf: +47 986 30 060, e-post: maribak@trondelagfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Trøndelag senter for samtidskunst v/Amalie Marie Selvik, tlf: +47 975 18 924, e-post: formidling@samtidskunst.no