Prosjekt Operette: Flaggermusen

arrow_back Produksjoner

Bli kjent med operasjangeren generelt, og operaen Flaggermusen spesielt! To operapedagogar reiser rundt til grunnskulane i Bergen og held to timars kurs. Deretter får elevane kome til Grieghallen og oppleve heile generalprøven i Grieghallen 07. mars 2024 kl 11:00.

Dei to operapedagogane frå Bergen Nasjonale Opera vil på ein underhaldande måte presentere tematikk og karakterar i operetten Flaggermusen, pluss la elevane bli litt betre kjende med den austerriske komponisten Johann Strauss d.y. og samtida hans. Musikken er som i originalen, men plottet er heilt nyskrive av tv-manus-forfattaren Adam Price, som har flytta handlinga frå Wien til Oslo og Bergen.

Her kan du lese meir om Bergen Nasjonale Operas versjon av Flaggermusen:

https://bno.no/forestillinger/2023/flaggermusen


Varighet

1 timer og 45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

(nei)

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

15 minutter

Nedriggingstid

10 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Eit vanleg undervisningsrom går fint. Eit stort musikkrom er supert. Det må vere prosjektor og lydanlegg til powerpointpresentasjon

PRAKTISK INFO OM KURS & GENERALPRØVE

Kurset ute i skulane kan f. eks. passe fint for valfaget Produksjon for scene, og sjølvsagt faget musikk, men vil gi utbytte uansett fag. Operapedagogane møter elevane i klasse/gruppevis (helst maks. 30 elevar per kurs). Det kan gjennomførast maks. to ulike kurs per dag à to skuletimar. (Første kursdel 45 minutt, så ca 15 minutt pause, før siste kursdel 45 minutt). 

Med kurset som grunnlag får elevene deretter oppleve heile generalprøven på operetten Flaggermusen i Grieghallen torsdag 07. mars kl 11:00. Elevane får altså ein eksklusiv sjanse til å sjå framsyninga før det vanlege publikummet. Flaggermusen varer ca. 2 timar og 40 minutt, inkludert 30 minutt pause. Operetten blir framført på norsk og svensk, og songane blir teksta på norsk. 

GENERELT OM OPERA I SKULEN
Bergen Nasjonale Opera har i en årrekkje tilbydd kurs og prosjekt for både grunnskulen (i samarbeid med DKS Bergen) og vidaregående skuler (i samarbeid med DKS Vestland).

Les meir om BNOs skuleprosjekt generelt her:

https://www.bno.no/barn-og-unge/opera-i-skolen

Arrangert av

Bergen kommune

Produsert av

Utøvere

Stian Økland

Martina Starr-Lassen

Andre medvirkende

Gruppenavn

Bergen Nasjonale Opera

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Ragni Stoltenberg, tlf: +47 95 28 58 42, e-post: ragni.stoltenberg@bergen.kommune.no

Ann Christin Jenssen, tlf: +47 40 81 81 51, e-post: ann.jenssen@bergen.kommune.no

Kontaktperson utøver

Møyfrid Engeset, tlf: +47 45 22 45 11, e-post: moyfrid@bno.no

Olaf Mackenzie, tlf: +47 97 10 26 70, e-post: olaf@bno.no

Stian Økland, tlf: +47 92 68 66 30, e-post: stian.okland@gmail.com

Martina Starr-Lassen, tlf: +47 97 18 05 90, e-post: mstarrlassen@yahoo.no