Hva er en kvinne? (Buskerud)

Bestilling uke 8

arrow_back Produksjoner

En kraftig diskusjon oppstår i en damegarderobe når en transkvinne blir bedt om å forlate garderoben. En i garderoben mener at det å være kvinne, ikke er noe man kan bli, men noe man er født som.

Diskusjonen som oppstår har filmskaper Marin Håskjold hentet fra en lukket facebookgruppe. En sentral problemstilling blir om kjønn er biologisk eller sosialt kodet, og hvem kan definere hvem som er kvinne og hvem som ikke er det.

Filmen har vunnet flere priser, bl.a. Amanda 2021 for beste kortfilm.
Se utdrag fra filmen:

 


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

15 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Klasserom, Auditorium eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

god lyd og billedavspilling

Opplegget går inn på tematikk rundt kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Noen elever kan ha reaksjon på dette, enten fordi det er personlig eller tematikken er skummel å diskutere. Det er viktig at lærer er til stede, og vet at det er kjønn og identitet som skal diskuteres. Det er fint om Marin og lærer innledningsvis får pratet sammen om eventuelle sårbare elever. Marin vil gjerne ha en så åpen dialog som mulig med elevene. Lærer er også velkommen inn i samtalen.

Arrangert av

Buskerud fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Andre medvirkende

Gruppenavn

Marin Håskjold

Idé/opplegg

Marin Håskjold og Den kulturelle skolesekken i Viken

Om kunstner / utøver / gruppe

Marin Håskjold (f. 1993, Trondheim) er en kunstner og filmskaper. Håskjold er kjent for filmene I kveld er det lov å være mannHva er en kvinne? og Talkshow. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger og filmfestivaler som blant andre Nordisk Panorama og Kortfilmfestivalen i Grimstad. Håskjold er utdannet ved Norland film- og kunstskole i Kabelvåg, Lofoten, og har en Bachelor fra Tromsø Kunstakademi.

Produksjonen kan bidra til:

  • å støtte skolens ansvar for å ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes. ( 1.1 Menneskeverdet )

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Ole Jacob Evensen, tlf: +47 97 75 54 80, e-post: oleev@ofk.no

Produsent/fagansvarlig

Truels Rigvår, tlf: +47 92 63 60 80, e-post: truelsr@afk.no

Kontaktperson utøver

Marin Håskjold, tlf: +47 95 41 23 61, e-post: marin@haaskjold.no