Aktuelt

Avlysing av DKS-turnear til og med 17. januar

På grunn av nye tiltak for å hindre smitte av korona blir alle DKS-arrangement avlyst frå i dag 4. januar og til og med 17. januar. Vi beklagar dette. Vi i den kulturelle skolesekken Møre og Romsdal vil følge med på situasjonen og vil gjere vurderingar for kva som skal skje etter 17. januar. Oppdatert […]

Publisert 04.01.2021

Digitalt kulturtorg for vidaregåande skole

Kulturtorget er den viktigaste møteplassen for kulturkontaktar og elevar i Møre og Romsdal. I 2021 vil denne møteplasssen bli digital. 11. februar sender vi direkte ut til alle vidaregåande skolane i fylket. Det blir korte visningar og presentasjonar av programmet for skoleåret 2021/2022. Vi håper at fleire elevar, lærar og rektorar kan delta no når […]

Publisert 10.12.2020

DKS-besøka går som planlagt

Vi lever i ei tid med usikkerheit og stadig ny informasjon knytta til smittesituasjon rundt Covid-19. Smitten er forholdsvis lav i Møre og Romsdal, og ingen skular er stengde. Men kulturlivet generelt har begrensingar, og det er restriksjonar på møter i sosiale settingar. Difor er det meir enn nokon gong viktig å gi barn og […]

Publisert 11.11.2020

Smittevernrettleiarar for DKS Møre og Romsdal

Den kulturelle skolesekken Møre og Romsdal har utforma eigne smittevernrettleiarar for skolen, utøvarar og kulturhus. Last dei gjerne ned og del med dine kollegaer.

Publisert 24.09.2020

Informasjon om smittevern og besøk fra DKS

Skoleåret er i gang og snart kjem det utøvarar frå den kulturelle skolesekken på besøk til alle skolar rundt i fylket vårt. Vi gler oss til å gi gode opplevingar til alle dette skoleåret. Samtidig ønsker vi at alle elevar og lærarar skal ha en så trygg skolekvardag, også når det kjem besøk frå Den […]

Publisert 27.08.2020

Programmet for 2020/2021 er no klart

Programmet for Den kulturelle skolesekken er no klart, og vier stolte av å levere eit program fullt av profesjonelle kunst- ogkulturtilbod til alle elevane i Møre og Romsdal, både i grunnskole og vidaregåande skole. Denne våren mista store og små elevar mange gode kulturopplevingar. Kulturlivet stoppa brått opp i mars. Men det stoppa ikkje oss […]

Publisert 05.06.2020

Digital formidling av litteratur

I denne tida med avlyste DKS-turnear, er det kjekt å kunne fortelje at det er laga opplegg med digital litteraturformidling for elevar i grunnskolen i heile landet. Forfattarane Bjørn Ingvaldsen (mellomtrinnet), Linde Hagerup (småtrinnet) og Jan Tore Noreng (ungdomstrinnet) deltar. Dei tre formidlingsoppleggene blir formidla til skolane denne veka. Kvar forfattar har 3 x 15 […]

Publisert 21.01.2020