Er du kommunekontakt?

Kommunekontakten

Kvar kommune i Møre og Romsdal skal ha ein kommunekontakt for grunnskolane. Kommunekontakten er DKS Møre og Romsdal sin nærmaste samarbeidspartner og har det overordna ansvaret for utvikling og samordning av arbeidet med DKS lokalt i sin kommune.

Arbeidet med den kulturelle skolesekken skal vere forankra i kommunen. Den kulturelle skolesekken er eit samarbeid mellom kultur og skole og det er viktig at kommunekontakten tar ansvar for å etablere gode nettverk, møteplassar og rutinar.

Kommunekontakten er ansvarleg for å administrere, utvikle og kvalitetssikre DKS-programmet i eigen kommune. Kommunekontakten har ansvar for det kommunale kulturforumet som saman vedtek planer for det lokale DKS-arbeidet.

Kommunekontakten må gjere seg kjent med nasjonale og regionale mål og føringar for ordninga og bør ha kulturkompetanse.

Kommunekontakten sine arbeidsoppgåver:

Sikre at DKS er forankra i politisk og administrativ leiing i kommunen.

Planlegge og gjennomføre Den kulturelle skulesekken lokalt.

Sende inn årleg lokal plan frå kommunen til DKS Møre og Romsdal.

Årleg rapportering.

Ha ansvar for det lokale kulturforumet.

Koordinering av DKS-tilboda i kommunen, t.d. ansvar for leige av kulturhus/kino.

Informere DKS Møre og Romsdal om kommande strukturendringar i skoleverket.

Oppfølging av kulturkontaktane, t.d. samordne bestilling av verkstader.

Samarbeide med DKS Møre og Romsdal og delta på nettverksmøter.

Slik ser du DKS-tilbod i din kommune

  1. Velg «Hendelser» i venstremenyen.
  2. Velg «vis / skjul kolonner», kryss av for DKS-enheter og kommuner.
  3. Velg overordnet enhet under «DKS-enheter» (som leverer tilbud).
  4. Velg din kommune under «Skoler/kommuner» (mottaker av tilbud).
  5. Bruk filtre og tilpass visning etter eget ønske. Eksporter eventuelt til Excel for videre redigering.

Veiledning med video (velg hendelsesflaten).