Bilde fra datarom med to personer foran dataskjemr
Mathea Sjølstad - Hellem og Luna Kirkenes Slettem. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune