Fem personer på rekke
Alice i Eventyrland. Foto: Feil Teater

Hjelp! DKS kjem. Kva gjer eg?

Snart begynner eit nytt skoleår og det er tid for nye DKS besøk. Ikkje la besøket frå Den kulturelle skolesekken (DKS) komme som ei overrasking på lærarar og elevar. Ei god førebuing gir ei betre oppleving. Under finn du forslag til metodar du kan ta i bruk, anten du har dårleg, passeleg eller god tid til førebuing. Det er også nokre tips til korleis du kan arbeide med DKS-opplevingane saman med elevane.

Vi ønsker alle eit godt DKS år med mange gode opplevingar.

Last ned verktøyark

Sjå også gjerne på ressursen Kunstopplevingar og danningsprosessar.