Tre dansere på gulvet med masse papir
Foto: Rom for dans

Handbok for utøvarar