Kontakt oss

Camilla Wiik

DKS koordinator Møre og Romsdal

camilla.wiik@mrfylke.no

71 28 03 09/90674399

Mer info kommer snart.

Lene T. Mordal

Produsent/Ansvarlig musikk

lene.mordal@mrfylke.no

71 28 03 22/ 482 96 853

Mer info kommer snart.

Maria Haukås

Ansvarlig film

maria.haukas@mrfylke.no

71 28 03 12/900 96 919

Mer info kommer snart.

Åshild Widerøe

Ansvarlig litteratur

ashild.wideroe@mrfylke.no

71 28 05 02

Mer info kommer snart.